Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvordan har eurokursen...

Spørgsmål og svar


Hvordan har eurokursen reageret på folkeafstemningerne i Frankrig og Nederlandene?

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvordan har eurokursen reageret på folkeafstemningerne Frankrig og Nederlandene?

Svar

Valutamarkederne har på forhånd indregnet det forventede udfald af den franske og hollandske folkeafstemning. Derfor har kursen på euro i forhold til dollar, været aftagende inden folkeafstemningerne rent faktisk har været afholdt. Euroen er dog klart blevet yderligere svækket siden udfaldet af den franske folkeafstemning blev kendt. Euroen er dog, lidt overraskende, blevet styrket en smule efter det hollandske nej til forfatningstraktaten. Dette tolkes som en naturlig justering i kursforholdet efter, at valutamarkedet tilsyneladende har overreageret en smule på den franske folkeafstemning. Nedenfor kan du se udvikling i kursen mellem euro og dollar fra den 2. maj til den 2. juni 2005.

Der er dog en række yderligere forhold, der er medvirkende til denne udvikling. Den økonomiske vækst og renteniveau i USA lå væsentligt over det, der var gældende i euroområdet. Begge elementer vil i sig selv have en tendens til, at styrke dollaren på bekostning af euroen.

Også forholdet mellem danske kroner og euroen blev påvirket. Der er dog her tale om meget begrænsede udsving, idet den danske krone deltager i fastkurssamarbejdet ERM II. Der har dog været tale om en styrkelse af den danske krone i forhold til euroen.

Som en konsekvens af ERM II-fastkurssamarbejdet og euroens svækkelse i forhold til dollar, blev den danske krone på tilsvarende vis svækket overfor dollaren.

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 26-10-2010  - Birgitte Mårup