Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvordan vedtages de fi...

Spørgsmål og svar


Hvordan vedtages de finansielle perspektiver?

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvordan vedtages de finansielle perspektiver?

Svar

Proceduren for vedtagelse af de finansielle perspektiver - også kaldet den flerårige finansielle ramme - er først med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten den 1. december 2009 blevet en del af EU's traktatgrundlag. Tidligere blev de finansielle perspektiver vedtaget ved en såkaldt interinstitutionel aftale mellem Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.

Først kommer Kommissionen med et forslag til en forordning om de finansielle perspektiver for en periode på minimum fem år. Forslaget danner grundlag for Rådets forhandlinger, hvor der i sidste ende skal træffes en afgørelse med enstemmighed. Europa-Parlamentet skal herefter give sit samtykke med et flertal af sine medlemmer (absolut flertal).

Med Lissabontraktaten blev proceduren for vedtagelse af de finansielle perspektiver som nævnt traktatfæstet. Lissabontraktaten indeholder således i artikel 312 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde en procedure for vedtagelse af de finansielle perspektiver. De endelige finansielle perspektiver vedtages nu i kraft af en forordning i stedet for en interinstitutionel aftale.

Yderligere information

  • Du kan læse mere om de interinstitutionelle aftaler her.
  • Du kan læse mere om de finansielle perspektiver på EU-Oplysningens temaside.

Sidst opdateret: 08-01-2010  - Martin Jørgensen