Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Er ERM II en ny figur ...

Spørgsmål og svar


Er ERM II en ny figur i Star Wars?

ERM II = Exchange Rate Mechanism II

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Er ERM II en ny figur i Star Wars?

Svar

ERM II er den lidt utilgængelige forkortelse for det europæiske valutasamarbejde, som Danmark har deltaget i siden den 1. januar 1999.

ERM II (Exchange Rate Mechanism II – på dansk: valutakursmekanisme II) går ud på at begrænse de deltagende valutaers udsving over for euroen, og den danske krone er via dette samarbejde tæt knyttet til euroen.

I ERM II skal de deltagende lande stabilisere deres valutakurs i forhold til euroen. Samarbejdet indebærer, at der er fastsat en centralkurs for de deltagende valutaer i forhold til euro. Omkring denne centralkurs er der aftalt et udsvingsbånd, som gør det muligt for de deltagende valutaer at bevæge sig lidt i forhold til centralkursen.

Frivillig ordning

Lande, der ikke deltager i euroen, kan deltage i ERM II på frivillig basis. Siden Grækenland kom med i eurosamarbejdet den 1. januar 2001 har Danmark været den eneste deltager i ERM II frem til 28. juni 2004, hvor de tre nye EU-lande Estland, Litauen og Slovenien trådte ind i samarbejdet. Den 2. maj 2005 trådte Cypern, Letland og Malta ind i ERM II. Slovakiet tilsluttede sig, som det senest tilkomne deltagerland, ERM II den 28. november 2005. Den 1. januar 2007 blev Slovenien optaget i eurosamarbejdet og den 1. januar 2008 Malta og Cypern. Slovakiet kom med i eurosamarbejdet den 1. januar 2009 og Estland i 2011. Letland indført euroen den 1. januar 2014, og senest har Litauen tilsluttet sig eurosamarbejdet den 1. januar 2015. De syv lande deltager derfor ikke længere i ERM II.

Udsvingsbånd

Standarden for udsvingsbånd i ERM II er +/- 15 pct, men Danmark har indgået en aftale om et snævrere bånd, så det danske udsvingsbånd er på +/- 2,25 pct. Centralkursen er på 746,038 kroner, og den danske krones udsvingsbånd er på 762,824 kroner og 729, 252 kroner pr. 100 euro, hvilket betyder, at den øvre og den nedre udsvingsgrænse er på henholdsvis ca. 7,63 kr. og ca. 7,29 kr. pr. euro.

Centralkurser og obligatoriske interventionskurser i ERM II
 Deltagerland  Kurser  1 EUR =   Aktuel kursudvikling

 Danmark (+/- 2,25 %)

 Danske kroner (DKK) 

 1. januar 1999

 Øvre kurs 

 Centralkurs

 Nedre kurs

 7,62824 

 7,46038

 7,29252

DKK pr. euro

Hvordan holdes kursen indenfor udsvingsbåndet?

Hvis kursen på en af de deltagende valutaer bevæger sig ud på en af de fastsatte udsvingsgrænser, er Den Europæiske Centralbank og den pågældende nationale centralbank forpligtet til at holde kursen indenfor udsvingsbåndet. Det sikres ved indgriben i form af støtteopkøb eller salg af valutaen. Ved et akut spekulationspres mod en deltagende valuta kan der ydes støtte fra Den Europæiske Centralbank i form af korte kreditter i euro for at supplere den berørte nationale centralbanks valutareserve.

Deltagelse i ERM II i minimum 2 år uden alvorlige spændinger er et af de såkaldte konvergenskriterier, der skal være opfyldte for at kunne indføre euroen som national valuta.

ECU/EURO
ECU (European Currency Unit) var en regneenhed inden for EU vægtet sammen af de deltagende landes valutaer. ECU’en blev brugt som afregningsvaluta mellem EU-landenes centralbanker og som regneenhed ved fastlæggelsen af de fælles landbrugspriser og budgettet. Den 1. januar 1999 blev ECU’en afløst af euroen i forholdet 1:1. 

Yderligere information

Se også EU-Oplysningens temaside om euroen 
 


Sidst opdateret: 05-01-2015  - Martin Jørgensen