Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenOm EU-OplysningenPressemeddelelser › Folketingets Europaudv...

Om EU-Oplysningen

Folketingets Europaudvalg afholder høring om euroen

Pressemeddelelse fra Folketingets Europaudvalg

Folketingets Europaudvalg afholder høring om euroen

Folketingets Europaudvalg arrangerer en høring om euroen. Høringen vil være åben for offentligheden og pressen og finde sted torsdag den 22. januar 2009 kl. 12.30 i Landstingssalen på Christiansborg. Statsminister Anders Fogh Rasmussen indleder høringen, der vil have deltagelse af danske og internationale politikere og eksperter. Navnene på deltagerne vil blive offentliggjort, når deres deltagelse er bekræftet.

Baggrunden for høringen er en forespørgselsdebat om euroen, som fandt sted den 12. november 2008. Her vedtog Folketinget, at man ønsker at skabe ”en bred og afbalanceret offentlig debat om bedre international regulering af de finansielle markeder, EU's Økonomiske og Monetære Union, euroen og Danmarks forhold til disse og opfordrer derfor til, at Folketingets Europaudvalg afholder en høring herom i januar 2009.”

Euroen er EU's fælles valuta. Den blev indført som elektronisk valuta den 1. januar 1999, og som fysisk betalingsmiddel den 1. januar 2002 i 12 af EU's medlemslande. I dag er kredsen af medlemslande, der har euroen som valuta, udvidet til 15. Grundet forbeholdet over for euroen deltager Danmark ikke i eurosamarbejdet, men den danske krone er knyttet til euroen via fastkurssamarbejdet ERM II.

Den Økonomiske og Monetære Union dækker over det samarbejde i EU, der vedrører dels økonomiske forhold og dels monetære forhold – det vil sige et samarbejde om økonomisk politik, om en fælles valuta (euroen) og om oprettelse af Den Europæiske Centralbank.

Høringen om euroen vil foregå på dansk og engelsk, og der vil være mulighed for tolkning. Tilmelding kan ske ved henvendelse til Europaudvalgets sekretariat senest fredag den 16. januar 2009 (e-mail: europaudvalget@ft.dk eller tlf.: 33 37 36 10). 

For yderligere information kontakt venligst fuldmægtig Iben Tybjærg Schacke (tlf.: 33 37 36 96).