Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-Oplysningen › Om EU-Oplysningen

Om EU-Oplysningen

Hvis du vil vide mere

Læs mere om EU-Oplysningen

Læs mere om EU-Oplysningen

Om EU-Oplysningen

Folketingets EU-Oplysning
Hvad har EU med sommertid at gøre? I hvilke lande bruger man euro? Skal jeg have pas med til Tyskland? Hvad står der i Lissabontraktaten? Hvordan er Folketinget inddraget i EU's beslutninger?

For mange borgere er det svært at gennemskue, hvad der foregår i EU. Og hvordan de får et ordentligt svar på deres spørgsmål.

Derfor har Folketinget en EU-Oplysning, der kan give borgere upartiske svar på deres spørgsmål om EU. EU-Oplysningen er en del af Folketingets Administration under Det Internationale Sekretariat, og opgaven er at besvare borgernes spørgsmål om alle emner inden for EU. Hurtigt, neutralt, sagligt - og ikke mindst gratis.

EU-Oplysningen har adgang til danske og internationale informationskilder om EU. Vi har kontakter til danske ministerier og styrelser, Kommissionen, Europa-Parlamentet og andre EU-institutioner, og kan derfor besvare spørgsmål fra befolkningen om alle aspekter af EU-samarbejdet.

EU-Oplysningen har en telefonisk svartjeneste (tlf. 3337 3337), hvor du kan komme i direkte kontakt med EU-Oplysningens medarbejdere og få vejledning og svar på dine spørgsmål.

Det er muligt at ringe, skrive eller maile et spørgsmål om EU. Det er også muligt at besøge EU-Oplysningen, hvor man kan stille spørgsmål, hente gratis materiale eller få hjælp til at finde information om EU på internettet.


Sidst opdateret: 04-07-2009  - Martin Jørgensen