Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2013Marts › EU's finansministre ti...

Nyheder

EU's finansministre tilslutter sig loft for bonusser i banker

EU's økonomi- og finansministre har i dag tilsluttet sig aftalen med Europa-Parlamentet om nye kapitalkrav for banker (CRD IV). Aftalen indeholder også et loft for bonusser i banker.

Bonusloft

Europa-Parlamentet og de europæiske økonomi- og finansministre er nået til enighed om et europæisk loft over årlige bonusser til bankdirektører i EU. På rådsmødet for EU's økonomi- og finansministre i Bruxelles tirsdag den 5. marts 2013 gav medlemslandenes ministre således grønt lys til, at de permanente repræsentanter for landene skulle forhandle emnet på plads med Europa-Parlamentet.

Kommissær Michel Barnier har gjort det klart, at man forventer meget få ændringer i den eksisterende aftale til trods for modstand fra Storbritannien, der frygter for sin store finansielle sektors respons på et sådan bonusloft.

Hvis forslaget vedtages som forventet, betyder det, at for fremtiden vil europæiske banker kun kunne udbetale en årlig bonus svarende til én ekstra årsløn til bankens direktør. Hvis bankens aktionærer støtter det, kan man dog udbetale en bonus svarende til to årsløn. På nuværende tidspunkt findes der ikke et loft for sådanne bonusser, hvilket har fået Europa-Parlamentet til at kræve loftet indført.

Europa-Parlamentets rolle

Netop Europa-Parlamentet har spillet en stor rolle i sagen. Loftet var ikke oprindeligt en del af de to forslag, men har været et ufravigeligt krav fra parlamentarikerne i Europa-Parlamentets Økonomiske og Monetære Udvalg siden forhandlinger påbegyndtes.

Europa-Parlamentets hovedbegrundelse er, at det er urimeligt overfor de europæiske borgere, at banker, der producerer underskud og koster både stater og borgere penge, kan udbetale ubegrænset høje beløb til deres direktører. Dette fandt man i særdeleshed unfair i lyset af, at disse direktører ifølge Parlamentet ofte har stået bag investeringer, der har slået fejl og dermed forstærket den nuværende økonomiske krise. Formanden for udvalget, det liberale britiske parlamentsmedlem Sharon Bowles, har omtalt loftet som en sejr for borgere og skatteydere ”der i sidste ende måtte løfte regningen for bankers risikofyldte eller uansvarlige handlinger”.

Støtte til banker

Europæiske banker har modtaget offentlig støtte og garantier svarende til 4.5 trillioner € i årene 2008-2011 fra medlemslandene, fremgår det af Kommissions egne tal. Samtidig har mange banker udbetalt ubegrænsede bonusser til direktørerne. Disse bonusser ses som et klart incitament for direktørerne til at foretage store og risiko-betonede investeringer i håb om at opnå maksimal profit og dermed øge chancerne for en bonus, hvilket er hvad Europa-Parlamentet nu håber at modarbejde via bonusloftet i CRD IV-direktivet.

Bred opbakning - med undtagelse af Storbritannien

Økonomi- og finansministrene har i bred udstrækning sympatiseret med Europa-Parlamentets krav. Kun Storbritannien, der har den største koncentration af bankoperationer og finansielle tjenesteydelser i EU, har været imod loftet. Denne modstand skyldes en frygt for, at loftet vil medføre en udflytning af bankaktiviteter fra EU til andre lande.

Baggrund

Loftet over bankdirektørers bonusser er blevet drøftet som et led i forhandlingerne af det såkaldte kapitalkravsdirektiv CRD IV. Direktivet og en tilhørende forordning blev fremsat af Europa Kommissionen den 20. juli 2011og er baseret på de såkaldte Basel III regler, der er et internationalt forhandlet og vedtaget regelsæt om minimumskrav til bankers kapitalbeholdninger.

Under kapitalkravsdirektivet søger man at fastsætte krav for, hvor stor en penge- og aktivbeholdning, en bank skal have. Dette gøres for at sikre en højere stabilitet i bankerne, således de er mindre udsatte og får mindre behov for støtte fra de nationale myndigheder.

Kapitalkravsdirektivet forventes færdigforhandlet i foråret 2013. Direktivet forventes at gælde fra 1. Januar 2014.

Yderligere information