Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2013Februar › Økonomisk prognose 201...

Nyheder

Økonomisk prognose 2013-2014

Europa-Kommissionen har offentliggjort sin prognose for den økonomiske vækst i 2013-2014. Kommissionen forventer en økonomisk vækst for EU som helhed på 0,1 pct. i 2013 og 1,6 pct. i 2014. For de 17 eurolande forventes en negativ vækst på 0,3 pct. i 2013, der vender til en positiv vækst på 1,4 pct. i 2014.

Den lave vækst i 2012 fortsætter ifølge Kommissionen i 2013, hvorefter væksten skulle tiltage i 2014 - i første omgang drevet af den eksterne efterspørgsel, men efterfølgende primært på baggrund af den indenlandske efterspørgsel. Udviklingen i de enkelte medlemslande vil dog fortsat  være uens.

Ledighed

Ledigheden forventes fortsat at være på et meget højt niveau. Niveauet for 2013 og 2014 forventes at blive på omkring 11 pct. i EU som helhed og lidt over 12 pct. i samme periode i euroområdet. 

Inflation 

Inflationen forventes at aftage fra et niveau omkring 2,0 pct. i 2013 til 1,7 pct. i 2014, hvilket er i overensstemmelse med målsætningen for Den Europæiske Centralbank. 

Offentlige finanser

Den økonomiske krise og tidligere nedgang i den økonomiske vækst påvirker stadig medlemslandenes offentlige finanser - dog forventes en lidt forbedret budgetstilling frem mod 2014. Budgetunderskuddet i euroområdet forventes at falde fra 2,8 pct. af BNP i 2013 til 2,7 pct. i 2014. For samtlige EU-lande under ét forventes underskuddet at være på 3,4 pct. i 2013 og 3,1 pct. 2014.

De vedvarende offentlige budgetunderskud afspejler sig også i udviklingen af den offentlige bruttogæld. Fra et gennemsnitligt niveau på 62,5 pct. af BNP i 2008 forudses en stigning på næsten 29 procentpoint til 90,3 pct. af BNP i 2014 for EU-landene under ét. 

Nedenfor kan en række udvalgte nøglevariable fra efterårsprognosen findes for de 27 EU-medlemslande, euroområdet samt Danmark.

Udvalgte nøglevariable fra Kommissionens prognose 2013-2014

2008

2009

2010

2011

2012*

2013**

2014**

Økonomisk real vækst (årlig procentvis ændring i BNP)
EU-27

0,3

-4,3

2,1

1,5

-0,3

0,1

1,6

Eurområdet

0,4

-4,4

2,0

1,4

-0,6

-0,3

1,4

Danmark

-0,8

-5,7

1,6

1,1

-0,4

1,1

1,7

Arbejdsløshed (procent af den civile arbejdsstyrke)
EU-27

7,1

9,0

9,7

9,6

10,5

11,1

11,0

Euroområdet

7,6

9,6

10,1

10,2

11,4

12,2

12,1

Danmark

 3,4

6,0

7,5

7,6

7,7

8,0

7,9

Inflation (procentvis årlig ændring)
EU-27

3,7

1,0

2,1

3,1

2,6

2,0

1,7

Euroområdet

3,3

0,3

1,6

2,7

2,5

1,8

1,5

Danmark

3,6

1,1

2,2

2,7

2,4

1,5

1,5

Offentlig budgetsaldo (procent af BNP)
EU-27

-2,4

-6,9

-6,5

-4,4

-3,8

-3,4

-3,1

Euroområdet

-2,1

-6,3

-6,2

-4,2

-3,5

-2,8

-2,7

Danmark

3,2

-2,7

-2,5

-1,8

-4,0

-2,7

-2,8

Offentlig bruttogæld (procent af BNP)
EU-27

62,2

74,6

80,2

83,1

87,2

89,9

90,3

Euroområdet

70,2

80,0

85,6

88,1

93,1

95,1

95,2

Danmark

33,4

40,7

42,7

46,4

45,6

45,9

47,3

EU-27, Euroområdet, *skøn, **prognose

Sidst opdateret: 22-02-2013  - Martin Jørgensen