Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2010December › EU's budget for 2011 e...

Nyheder

EU's budget for 2011 endeligt godkendt

Enighed om EU's budget for 2011

Europa-Parlamentet har i dag med et stort flertal (508 stemmer for og 141 imod) stemt for det af Rådet godkendte EU-budget for 2011, og dermed er faren for et såkaldt tolvtedelsbudget drevet over. 

Resultatet blev, at EU's budget for 2011 på forpligtigelsesdelen ender på 141,8 mia. euro svarende til en stigning på 0,2 % i forhold til budget 2010. På betalingsdelen endte tallet med at blive 126,5 mia. euro svarende til en stigning på 2,91%, som var det niveau Rådet maksimalt kunne strække sig til. 

Indrømmelser til Europa-Parlamentet

På Europa-Parlamentets sidste session i Strasbourg i slutningen af november stillede Europa-Parlamentet som et led i forhandlingerne krav på tre områder - egne indtægter, Europa-Parlamentets involvering i EU's flerårige finansielle ramme samt fleksibilitet og finansiering af ITER.

På to af områderne kan Europa-Parlamentet siges at have opnået en form for indrømmelser:

  • Kommissionen har lovet at stille et forslag om "egne indtægter" til næste sommer, og det har stillet flertallet i Europa-Parlamentet tilfreds.  
  • Det belgiske EU-formandskab med premierminister Yves Leterme i spidsen har skrevet et brev til Europa-Parlamentets formand, Jerry Buzek, hvori formandskabet oplyser, at det har aftalt med de kommende fire EU-formandskaber (Ungarn, Polen, Danmark og Cypern), at Europa-Parlamentet vil blive tæt involveret i de kommende forhandlinger om EU's flerårige finansielle ramme. 

Hvad angår fleksibiltet og finansiering af ITER var et flertal i Europa-Parlamentet ikke tilfreds med Rådets tilbud. Rapporterne om fleksibiltet og ITER blev derfor udskudt til det nye år. Flertallet mener, at Rådets tilbud om fleksibilteten ikke afspejler den fleksibilitet, som man finder i den interinstitutionelle aftale fra 2006. 

Uenighed på flere niveauer

Forløbet om EU-budget 2011 har vist, at konfliktlinjerne i Europa-Parlamentet ikke kun findes mellem grupperne, men også mellem udvalgsmedlemmerne i Budgetudvalget samt mellem gruppeformændene og formanden for Europa-Parlamentet, dvs. Formandskonferencen. Flere af budgetudvalgsmedlemmerne føler, at Formandskonferencen har "taget deres dossier" og gjort EU-budget 2011 til en institutionel magtkamp mere end vedtagelse af næste års EU-budget.

Rådet har også haft sine interne kampe om at blive enige om en fælles holdning til hele forløbet. UK, Holland og til dels Sverige har været hardlinere.

Budgetkommissær polakken Janusz Lewandowski glædede sig over, at budgetaftalen kom i hus med følgende ord: "Vi har fået et EU-budget under juletræet".

Baggrund

EU's budget for 2011 skal vedtages efter de nye regler i Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009. Indtil nu har det dog ikke været muligt at opnå enighed mellem de to såkaldte budgetmyndigheder, Rådet og Europa-Parlamentet, om EU's budget for 2011. Et forsøg blev gjort i det såkaldte forligsudvalg den 15. november 2010. Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmådes artikel 314, stk. 8 tilskriver, at når forligsudvalget ikke kan nå til enighed indenfor den fastsatte tidsfrist, så skal Europa-Kommissionen fremlægge et nyt budgetforslag. Et sådant nyt budgetforslag blev fremsat den 26. november 2010 og en principiel enighed blev opnået mellem Rådet og Europa-Parlamentet den 6. december 2010. Med Europa-Parlamentets vedtagelse i dag er budgettet endeligt vedtaget. 

Yderligere information