Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2008Juli › Afgørelse fra EF-domst...

Nyheder

Afgørelse fra EF-domstolen om fri bevægelighed

EF-domstolen har afsagt en dom, der omhandler spørgsmålet om fri bevægelighed i EU for en ægtefælle fra et tredjeland til en EU-borger, uanset at denne ikke tidligere har haft opholdstilladelse i et EU-land.

Ny dom fra EF-domstolen afsagt den 25. juli 2008 om "Direktiv 2004/38/EF – unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på en medlemsstats område – familiemedlemmer, som er tredjelandsstatsborgere – tredjelandsstatsborgere, som er indrejst i værtsmedlemsstaten, inden de blev ægtefæller til en unionsborger".

Forslaget til det direktiv der ligger bag EF-domstolens afgørelse blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet under den såkaldte fælles beslutningsprocedure den 29. april 2004.

Folketingets behandling

I Folketinget var direktivforslaget på Europaudvalgets dagsorden den 21. september 2001, den 8. november 2002 samt den 19. september 2003. På Europaudvalgsmødet den 19. september 2003 fremlagde regeringen direktivforslaget til forhandlingsoplæg.

Øvrige dokumenter i forbindelse med Europaudvalgets behandling af direktivforslaget kan findes her.

Øvrige dokumenter fra Folketinget:

EU-institutionernes behandling

Direktivforslaget blev oprindeligt fremsat den 23. maj 2001 af Europa-Kommissionen. Den 11. februar 2003 blev forslaget førstebehandlet af Europa-Parlamentet. På baggrund af Europa-Parlamentets førstebehandling fremsatte Kommissionen den 15. april 2003 et revideret direktivforslag. Den 5. december 2003 vedtog Rådet sin fælles holdning til direktivforslaget, hvorefter Europa-Parlamentet ved andenbehandlingen den 10. marts 2004 godkendte Rådets fælles holdning og direktivforslaget.

Videre forløb

Samråd

Den 12. august 2008 blev der afholdt et samråd i Folketingets Europaudvalg med følgende ordlyd til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech:

"Integrationsministeren bedes redegøre for den såkaldte Metock-dom og dens konsekvenser for Danmarks udlændingepolitik, herunder hvad regeringen agter at gøre i den anledning".

En tv-transmission fra samrådet kan findes under "TV fra Europaudvalget" (Åben EU-Oplysningens videotek og vælg mødet den 12-08-2008). Referatet fra samrådet den 12. august med integrationsministeren kan findes her.

Politisk aftale

Den 22. september 2008 indgik regeringen en politisk aftale med Dansk Folkeparti om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-Domstolens afgørelse i Metocksagen.


Sidst opdateret: 23-09-2008  - Martin Jørgensen