Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLinksEU-kalendere › Rådet

Links

Rådet

Andre forberedende organer i Rådet
Dagsordner og andre meddelelser
Artikel-36 Udvalget
Med artikel 36 (tidligere artikel K.4) i traktaten om Den Europæiske Union er der oprettet et koordinationsudvalg bestående af højtstående embedsmænd, hvis opgave det er at forberede Rådets arbejde inden for politisamarbejdet og det civilretlige samarbejde. I praksis har udvalget eksisteret siden Det Europæiske Råd på Rhodos i december 1988.
På denne side finder du dagsordner for møder i Artikel 36-udvalget
De Faste Repræsentanters Komité, 1. afdeling
Dagsordener
De Faste Repræsentanters Komité, 2. afdeling
Dagsordener
Rådet for den Europæiske Union
Dagsordener
Specialkommitéen for Landbrug
Dagsordener