Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › SIRENE-kontor

Leksikon

SIRENE-kontor

SIRENE er en engelsk forkortelse for Supplementary Information Request at the National Entry eller på dansk: supplerende oplysninger påkrævet ved indrejse i et land.

I tilknytning til Schengen Information Systen (SIS) har hvert Schengenland et såkaldt SIRENE-kontor. SIRENE-kontorerne er ansvarlige for den tekniske og driftsmæssige funktion af de nationale SIS-systemer samt kontrol med SIS-oplysningernes korrekthed. Kontorerne kan efter anmodning fra de andre Schengenlandes myndigheder give supplerende oplysninger om personer, der er registreret i SIS.

I Danmark er SIRENE-kontoret organisatorisk placeret under Rigspolitiet.


Sidst opdateret: 13-08-2013  - Anne Nørrelund