Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Europluspagten

Leksikon

Europluspagten

Pagt til styrkelse af konkurrenceevnen samt koordineringen af den økonomiske politik indgået mellem de 17 eurolande samt Danmark, Polen, Letland, Litauen, Bulgarien og Rumænien.

Pagten opererer med fire overordnede mål, hvor de deltagende lande forpligter sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at arbejde hen imod de overordnede mål:

  • Fremme konkurrenceevnen
  • Fremme beskæftigelsen
  • Bidrage yderligere til holdbare offentlige finanser
  • Styrke den finansielle stabilitet.

Pagten blev vedtaget på et EU-topmøde den 24.-25. marts 2011.

Links

Mere information


Sidst opdateret: 05-10-2011  - Martin Jørgensen