Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Det Europæiske Økonomi...

Leksikon

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) er en rådgivende forsamling, der repræsenterer forskellige samfundsgruppers interesser på EU-plan.

Udvalget har 344 medlemmer, der repræsenterer forskellige økonomiske og sociale grupper: producenter, landmænd, fragtmænd, arbejdstagere, handlende, håndværkere, liberale erhverv, forbrugere og almindelige samfundsinteresser.

Med Lissabontraktaten er der nu åbnet mulighed for at lade medlemstallet stige op til 350 medlemmer ved den næste EU-udvidelse. 

De nuværende medlemmer sidder fra oktober 2010 og frem til september 2015, og medlemmerne udpeger selv en formand for komiteen for en periode på 2,5 år ad gangen.

De ni danske medlemmer af ØSU kommer fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA),  Danske Handicaporganisationer (DH), Dansk Industri (DI), Forbrugerrådet, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Kvinderådet, Landbrug & Fødevarer og Landsorganisationen i Danmark (LO) (to medlemmer).

Udvalget skal høres inden vedtagelsen af en lang række regler, der vedrører det indre marked, uddannelse, forbrugerbeskyttelse, miljø, regionaludvikling og det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område. Udvalget kan også afgive udtalelse på eget initiativ.

Medlemmer af ØSU

Land

Antal medlemmer

Belgien

12

Tjekkiet

12

Danmark

9

Tyskland

24

Estland

7

Grækenland

12

Spanien

21

Frankrig

24

Irland

Italien

24

Cypern

6

Letland

7

Litauen

Luxembourg

6

Ungarn

12

Malta

5

Holland

12

Østrig

12

Polen

21

Portugal

12

Slovenien

7

Slovakiet

9

Finland

9

Sverige

12

Storbritannien

23

Rumænien15
Bulgarien12

Mere information


Sidst opdateret: 12-08-2013  - Lone Nikolajsen