Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Schengenkonventionen

Leksikon

Schengenkonventionen

Schengensamarbejdet er et samarbejde mellem en række europæiske lande med det formål at skabe et fælles område uden indre grænser.

Udgangspunktet for Schengensamarbejdet er ophævelse af personkontrollen ved de fælles grænser inden for Schengenområdet suppleret med fælles regler for passage af Schengen-områdets ydre grænser og ens visumregler for tredjelandsborgere. Derudover indebærer Schengensamarbejdet en styrkelse af landenes samarbejde om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, illegal indvandring m.m.

Schengen-samarbejdet er opkaldt efter byen Schengen i Luxembourg, hvor Schengenaftalen fra 1985 blev underskrevet.

Oprindelig var der tale om et samarbejde mellem EU-lande, som foregik uden for EU-traktaternes rammer. Schengenreglerne blev en del af EU-samarbejdet med Amsterdam-traktaten, der trådte i kraft den 1. maj 1999. I alt 22 EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein deltager i samarbejdet.

Mere information


Sidst opdateret: 13-08-2013  - Anne Nørrelund