Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Kodifikation

Leksikon

Kodifikation

Ved kodifikation forstås en procedure, hvorved de retsakter, der kodificeres, ophæves og erstattes af en enkelt retsakt, uden at der foretages nogen indholdsmæssige ændringer af de tidligere retsakter. Der er således blot tale om at samle og simplificere gældende retsakter. 

Eksempel: I 1984 blev der vedtaget et direktiv om vildledende reklame (direktiv 1984/450/ EØF). Direktivet blev efterfølgende ændret i 1997 og 2005 ved vedtagelsen af to andre direktiver (direktiv 1997/55/ EF og direktiv 2005/29/ EF). I 2006 blev der vedtaget en kodificeret udgave af direktivet. Det betød at det oprindelige direktiv fra 1984 og de to ændringsdirektiver alle blev ophævet og erstattet af direktiv 2006/114/EF.

Se også

Mere information


Sidst opdateret: 13-01-2011  - Kirsten-Marie Fog Pedersen