Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Lobbyisme

Leksikon

Lobbyisme

Lobbyisme foregår i alle led i EU's beslutningsproces og over for alle parter. Mange interesseorganisationer, virksomheder samt regioner og kommuner i Danmark har udstationeret medarbejdere i Bruxelles. Medarbejderne forsøger at påvirke beslutningstagerne i EU's institutioner med deres interesser og indsamle viden tidligt i beslutningsprocessen, som sendes hjem og bruges af "moderorganisationen/virksomheden" i den danske beslutningsproces.

Europa-Parlamentet har nedfældet regler om lobbyisme og har lavet en liste over akkrediterede lobbyister.

I 2006 udsendte Kommissionen en grønbog om åbenhed (lobbyisme i EU). Med initiativet ønsker Kommissionen større åbenhed om lobbyisters og interesseorganisationers indflydelse på EU-beslutningsprocessen og om tildeling og forvaltning af EU-tilskud.

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 14-01-2011  - Kirsten-Marie Fog Pedersen