Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Charter om grundlæggen...

Leksikon

Charter om grundlæggende rettigheder

Det Europæiske Råd besluttede i juni 1999 at udforme et charter om grundlæggende rettigheder gældende i EU.

Charteret skulle indeholde rettigheder fra EU's traktater, internationale konventioner, herunder menneskerettighedskonventionen og Den Europæiske Socialpagt, samt medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner og Europa-Parlamentets forskellige erklæringer på området.

Arbejdet blev påbegyndt den 17. december 1999. Resultatet blev fremlagt for Det Europæiske Råd i Biarritz den 13.-14. oktober 2000. I charteret opstilles i 54 artikler, fordelt på syv kapitler, de grundlæggende rettigheder vedrørende værdighed, frihed, lighed, solidaritet, unionsborgerskab og retfærdighed.

I forbindelse med Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 blev charteret juridisk bindende gennem en henvisning i EU-traktaten (artikel 6 EU), mens selve charterteksten ikke er gengivet i traktaten. Læs mere om dette i EU-Oplysningens pjece om Lissabontraktaten her.

Mere information


Sidst opdateret: 12-08-2013  - Lone Nikolajsen