Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSøgeguideSøgeguide › Medlemmer, Europa-Parl...

Søgeguide

Hvis du vil vide mere

Du finder en oversigt over Europa-Parlamentets 766 medlemmer på Europa-Parlamentets hjemmeside (link til oversigten).

Medlemmer, Europa-Parlamentet

Her kan du finde kontaktinformation til de 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet, se hvilke udvalg de sidder i m.m.

Der er valg til Europa-Parlamentet hvert 5. år. Sidste valg fandt sted den 25. maj 2014.

Du finder en oversigt over Europa-Parlamentets 751 medlemmer på Europa-Parlamentets hjemmeside (link til oversigten).

Parti/bevægelse Politisk gruppe i Europa-Parlamentet
Socialdemokraterne Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater (S&D)
Jeppe Kofod

Medlem af Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE)

Stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget (ECON)

 Kontakt: jeppe.kofod@europarl.europa.eu

Christel Schaldemose

Medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO)

Stedfortræder i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)

 Kontakt: christel.schaldemose@europarl.europa.eu

Ole Christensen

Medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL)

Stedfortræder i Fiskeriudvalget (PECH)

 Kontakt: ole.christensen@europarl.europa.eu

Radikale Venstre Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE)
Morten Helveg Petersen

Næstformand i Udvalget Industri, Forskning og Energi (ITRE)

Stedfortræder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE)

 Kontakt: mortenhelveg.petersen@europarl.europa.eu

Det Konservative Folkeparti Det Europæiske Folkepartis Gruppe (EPP)
Bendt Bendtsen

Medlem af Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE)

Stedfortræder i Udvalget for International Handel (INTA)

 Kontakt: bendt.bendtsen@europarl.europa.eu

Socialistisk Folkeparti Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance (GREENS/EFA)
Margrete Auken

Medlem af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)

Medlem af Udvalget for Andragender (PETI)

 Kontakt: margrete.auken@europarl.europa.eu

Folkebevægelsen mod EU Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre (GUE/NGL)
Rina Ronja Kari

Medlem af Budgetkontroludvlaget (CONT)

Medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL)

Stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget (ECON)

 Kontakt: rinaronja.kari@europarl.europa.eu

Dansk Folkeparti De Europæiske Konsevative og Reformister (ECR)
Morten Messerschmidt

Medlem af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (AFCO)

Stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget (ECON)

Stedfortræder i Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE)

 Kontakt: morten.messerschmidt@europarl.europa.eu

Rikke Karlsson

Medlem af Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT)

Medlem af Udvalget om Andragender (PETI)

Stedfortræder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE)

 Kontakt: rikke.karlson@europarl.europa.eu

Anders Primdahl Vistisen

Medlem af Budgetkontroludvalget (CONT)

Stedfortræder i Budgetudvalget (BUDG)

 Kontakt: anders.vistisen@europarl.europa.eu

Jørn Dohrmann

Medlem af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)

Stedfortræder i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRO)

 Kontakt: jorn.dohrmann@europarl.europa.eu

Venstre Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE)
Ulla Tørnæs

Næstformand i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL)

Stedfortræder i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO)

 Kontakt: ulla.tornaes@europarl.europa.eu

Jens Rohde

Medlem af Udvalget om Landbrug  og Udvikling af Landdistrikter (AGRI)

Stedfortræder i Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE)

 Kontakt: jens.rohde@europarl.europa.eu

 

 


Sidst opdateret: 17-07-2014  - Martin Jørgensen