Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?EU i tal › Skatteniveau i EU's me...

Hvad er EU?


Skatteniveau i EU's medlemslande

Niveau og sammensætning af skatteindtægternes andel af bruttonationalproduktet (BNP)

Medlemslandenes skatteindtægter spænder fra 27,1 procent af BNP i Litauen til 47,6 procent af BNP i Danmark. Det gennemsnitlige vægtede skatteniveau i de 27 EU-lande udgjorde 38,4 procent af BNP i 2010.

Nedenfor kan der findes en tabel over det samlede skatteniveau i perioden 1999 til 2010 samt en tabel med skatteindtægterne fordelt på type.

Samlede skatteindtægter** i procent af BNP

Medlemsland

1999

2000 

2001 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EU-27

40,6 

40,4

39,5

38,8

38,8

38,7

39,0

39,5

39,4

39,3

38,4

38,4

Eurozonen

41,2

40,9

40,0

39,5

39,5

39,2

39,4

40,0

40,0

39,6

39,0

38,9

Belgien

45,4

45,1

45,1

45,2

44,7

44,8

44,8

44,4

43,9

44,2

43,4

43,9

Bulgarien

 30,8 

 31,5 

30,8

 28,5 

31,0

32,5

31,3

30,7

33,3

32,3

29,0

27,4

Tjekkiet

34,2

33,8

33,7

34,6

35,4

35,9

35,7

35,3

35,9

34,4

33,6

33,8

Danmark

 50,1 

49,4

 48,5

 47,9 

48,0

49,0

 50,8 

49,6

 48,9 

47,8

47,7

47,6

Tyskland

41,3

41,3

39,4

38,9

39,1

38,3

38,3

38,6

38,7

38,9

39,2

38,1

Estland

32,5

31,0

30,2

31,0

30,8

30,6

30,6

30,7

31,4

31,7

35,7

34,2

Grækenland*

33,3

34,6

33,2

 33,7 

 32,1

 31,3

  32,2

  31,7

  32,6

  32,2

30,5

31,0

Spanien

33,9 

34,1 

33,7 

34,2 

33,9 

34,7 

35,9 

36,8 

37,1

33,0

30,7

31,9

Frankrig

44,9 

44,2 

43,8 

43,3 

43,1

43,3 

43,8 

44,1 

43,4

43,2

42,0

42,5

Irland

31,5 

31,3 

29,5

28,3 

28,7

30,0 

30,5 

32,0 

31,3

29,6

28,2

28,2

Italien

42,0 

41,5 

41,1 

40,5 

41,0 

40,4 

40,1 

41,7 

42,7

42,7

42,8

42,3

Cypern

27,8 

29,9

30,7 

30,9 

32,2 

33,0 

35,0 

35,8 

 40,1 

38,6

35,3

35,7

Letland

32,0 

29,7 

28,9 

28,6 

28,6 

28,6 

29,2 

30,6 

 30,6 

29,2

26,7

27,3

Litauen

31,7 

29,9

28,5 

28,2 

28,0 

28,1

28,4 

29,2 

 29,5

30,0

29,2

27,1

Luxembourg

38,3 

39,1 

39,8

39,3

38,1 

37,3 

37,6 

35,9 

35,7

35,5

37,6

37,1

Ungarn

38,9 

39,8 

38,7 

38,0 

38,0 

37,7 

37,4 

37,3 

40,4

40,3

40,1

37,7

Malta

27,3 

27,9 

29,7

30,6 

31,1 

32,6 

33,7 

34,0 

34,8

33,8

34,3

33,3

Nederlandene

40,4 

39,9

38,3 

37,7 

37,4 

37,5 

37,6 

39,0 

38,7

39,2

38,3

38,8

Østrig

43,8 

43,0 

44,9 

43,6 

43,4 

43,0 

42,1 

41,5 

41,7

42,7

42,6

42,0

Polen

34,9 

32,6 

32,2 

32,7 

32,2 

31,5 

32,8 

33,8 

34,8

34,3

31,8

31,8

Portugal

31,0 

31,1 

30,9 

31,5 

31,7 

30,6 

31,5 

32,3 

32,8

32,8

31,0

31,5

Rumænien

31,0 

30,2 

28,6

28,1 

27,7

27,2

27,8

28,5

 29,0 

28,0

26,9

27,2

Slovenien

37,9 

37,3 

37,5

37,8 

38,0 

38,1 

38,6 

38,3 

 37,7 

37,2

37,6

38,0

Slovakiet

35,4 

34,1 

33,1

33,0 

32,9 

31,5 

31,3 

29,3 

29,3

29,2

28,8

28,1

Finland

45,9 

47,2 

44,8

44,7 

44,1 

43,5 

43,9 

43,8 

43,0

42,9

42,6

42,1

Sverige

51,5 

51,5 

49,4

47,5 

47,8 

48,0 

48,9

48,3 

 47,3 

46,4

46,7

45,8

Storbritannien

36,2 

36,7 

36,5 

34,9 

34,7 

35,2 

36,0 

36,7 

36,3

37,9

34,8

35,6

* Foreløbige tal i perioden 2003-2010.

**Samlede skatter består af produktions- og importskatter (moms, importafgifter, forbrugsafgifter og andre specifikke vare- samt produktionsskatter), indkomst- og formueskatter (person- og selskabsskatter), kapitalskatter samt sociale bidrag.

Udvalgte skatter - procent af samlede skatter
 

 Indkomstskat

 Selskabsskat

 Sociale bidrag 

Medlemsland

2000 

2005

2010

2000 

2005

2010

2000 

2005

2010

EU-27

24,3

 23,2 

23,7

7,7

 7,4

6,2

31,5

 32,0

 33,0

Eurozonen

 22,3

 21,2

 22,3

 7,4

 7,0

5,6

 35,5

 35,9

 36,8

Belgien

 29,4

 28,8

 28,1

 7,1

 7,2

 6,2

 30,8

 30,5

 32,4

Bulgarien

12,7

8,7

 10,5

8,6

5,9 

7,0

34,4

31,1

25,8

Tjekkiet

 13,0

 12,4

 10,6

 9,8

 12,1

10,0 

 44,4

 43,3

 45,2

Danmark

 51,9

 49,0

 51,1

 6,6

 7,7

 5,8

 3,6

 2,2

2,1

Tyskland

 22,9

 20,8

 22,0

 7,1

 6,5

 5,8

 41,3

 42,9

 40,8

Estland

 22,1

 18,2

15,9

 2,9

 4,7

 4,0

 35,3

 33,5

 38,5

Grækenland

 14,4

 14,5

  14,0

 12,0

 10,3

7,7

30,3

 35,2

35,1

Spanien

 19,6

 18,6

 23,1

 9,2

 10,9

5,8

 35,3

 33,7

 38,6

Frankrig

 19,0

 18,4

 17,8

 6,3

 5,3

 4,4

 36,5

 37,3

 39,3

Irland

 29,3

 27,2

 27,0

 12,0

 11,4

 9,1

 14,0

 15,3

 20,7

Italien

 27,5

 26,1

 27,7

 5,9

 5,8

 5,5

28,8

 30,8

 31,7

Cypern

 12,2

 11,1

 11,6

 20,9

 13,3

 17,4

 22,1

 23,7

 25,1

Letland

 18,8

 19,6

 22,5

 5,3

 6,9

 3,5

 33,5

 28,9

 30,7

Litauen

 25,6

 24,1

 13,5

 2,3

 7,3

 3,7

 31,1

 28,6

 38,3

Luxembourg

 18,3

 19,0

 21,2

 17,8

 15,4

 15,5

 25,7

 27,8

 29,2

Ungarn

 18,5

 17,6

 17,2

 5,6

 5,6

 3,1

 33,4

 33,5

 31,9

Malta

 19,9

 18,5

 17,9

 10,4

 13,3

 19,6

 23,0

 18,9

18,1 

Nederlandene

 15,0

 17,5

 21,8

 10,9

 9,7

 6,0

 38,6

 34,5

 36,3

Østrig

 23,3

 22,7

 23,2

 5,0

 5,5

 4,8

 34,2

 34,5

 34,9

Polen

 13,5

 12,0

 14,0

 7,5

 7,6

 6,3

 39,7

 37,6

 34,9

Portugal

 17,1

 16,4

 17,7

 12,0

 8,5

 9,0

 25,7

 26,8

 28,5

Rumænien

11,4

8,3

12,3

 9,8 

9,8 

8,5 

36,7

34,4 

32,2

Slovenien

 15,0

 14,3

 15,1

 3,1

 7,2

5,0

 38,1

 36,9

 40,1

Slovakiet

 9,9

 8,4

 8,2

 7,7

 8,7

 8,9

 41,5

 40,4

 43,7

Finland

 30,6

 30,7

 29,7

 12,5

7,6

 6,0

 25,2

 27,3

 29,8

Sverige

 35,2

 36,7

 34,2

 7,3

 7,3

 7,5

 24,2

 21,0

 18,1

Storbritannien

 29,4

 28,9

 28,3

 9,7

 9,3

 8,7

 16,8

 18,7

18,7

* Foreløbig opgørelse.

Skattesatser for maksimalbeskatningen af personlig indkomst samt selskabsskatten i medlemslandene.

Udvalgte skattesatser og moms (%) 2012

Medlemsland

Maksimalbeskatning af
personlig indkomst
 

Maksimal selskabsskattesats 

Standard momssats

EU-27

 38,1 

23,5 

21,0

Eurozonen

43,1

26,1 

-

Belgien

 53,7 

34,0 

21,0

Bulgarien

 10,0 

10,0 

20,0

Tjekkiet

 15,0 

19,0 

20,0

Danmark

 55,4 

25,0 

25,0

Tyskland

47,5

29,8 

19,0

Estland

 21,0 

21,0 

20,0

Grækenland

 49,0 

30,0 

23,0

Spanien

52,0

30,0 

18,0

Frankrig

 46,8 

36,1 

19,6

Irland

 41,0 

12,5 

23,0

Italien

 47,3 

31,4 

21,0

Cypern

 38,5 

10,0 

17,0

Letland

 25,0 

15,0 

22,0

Litauen

 15,0 

15,0 

21,0

Luxembourg

 41,3

28,8 

15,0

Ungarn

 20,3 

20,6 

27,0

Malta

 35,0 

35,0 

18,0

Nederlandene

 52,0 

25,0 

19,0

Østrig

 50,0 

25,0 

20,0

Polen

 32,0 

19,0 

23,0

Portugal

 49,0 

31,5

23,0

Rumænien

 16,0 

16,0 

24,0

Slovenien

 41,0 

20,0 

20,0

Slovakiet

 19,0 

19,0 

20,0

Finland

 49,0 

24,5 

23,0

Sverige

 56,6 

26,3 

25,0

Storbritannien

 50,0 

24,0 

20,0

Kilde: Taxation trends in the European Union - Main results, 2012 edition

Yderligere information:


Sidst opdateret: 17-07-2012  - Martin Jørgensen