Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?EU i tal › Nettobidrag

Hvad er EU?


Nettobidrag

Medlemslandenes nettobidrag til EU's budget i perioden 2001-2013.

Kommissionen udregner hvert år medlemslandens nettobidrag til EU-budgettet. Kommissionens udregning er en blandt mange forskellige måder at opgøre nettobidraget på.

Kommissionens opgørelse af nettobidrag bygger på en metode, hvor man anvender de enkelte medlemslandes bidrag i form af egne indtægter som moms og bruttonationalindkomst (BNI) som beregningsgrundlag. Landbrugsafgifter og told regnes ikke med som bidrag, idet de ikke betragtes som landespecifikke bidrag. Administrationsudgifter indgår ikke i opgørelsen af medlemslandenes indtægter. 

Først opgøres, hvor stor en procentdel det enkelte medlemslands bidrag af moms og BNI udgør af det samlede bidrag af moms og BNI. Den procentsats, der fremkommer her, bruges til at beregne hvor stort et beløb, medlemslandet burde modtage fra EU, hvis der var balance mellem ind- og udbetalinger mellem medlemslandet og EU. Hvis et lands bidrag f.eks. udgør syv % af de samlede indbetalinger, bør landet også modtage et beløb, der svarer til syv % af EU’s samlede udbetalinger.

Nettobidraget opgøres da ved at se på det beløb, som medlemslandet rent faktisk modtager fra EU, og herfra trække det beløb, som medlemslandet burde modtage i henhold til ovenstående. Endelig fratrækkes også det enkelte lands bidrag til finansieringen af den britiske rabatordning.

Det skal bemærkes, at hvis det tal, som kommer frem efter beregningen er i minus betyder det, at landet har modtaget færre udbetalinger fra EU end det burde (hvis ind- og udbetalinger skulle balancere), og derfor efter ovenstående model er nettobidragsyder til EU’s budget.

Et bedre sammenligningsgrundlag kan opnås ved, at betragte de enkelte medlemslades nettostilling i procent af medlemslandets BNI. Herved bliver medlemslandets nettostilling sat i relation til det relative indkomstniveau.

I tabellerne nedenfor er medlemslandenes nettostilling i mio. euro og procent af BNI gengivet i perioden 2001-2013.

Nettosaldo 2001-2013 - mio. euro og procent af BNI
Medlemsland

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

2010

2011

2012

2013

Belgien

-745,2

-517,7

-779,7

-536,1

-607,5

-709,9

-868,2

-720,6

-1.663,9

-1.466,4

-1.369,6

-1.493,7

 

-1.541,1

% af BNI

-0,28

-0,19

-0,28

-0,18

-0,20

-0,22

-0,26

-0,21

-0,49

-0,41

-0,36

-0,39

-0,40

Danmark

-223,1

-169,1

-220,0

-224,6

-265,3

-505,2

-604,4

-543,2

-969,5

-615,3

-836,6

-1.126,0

 

-1.277,1

% af BNI

-0,13

-0,09

-0,12

-0,11

-0,13

-0,23

-0,26

-0,23

-0,43

-0,26

-0,34

-0,45

-0,49

Tyskland

-6.971,5

-4.954,0

-7.605,4

-7.140,4

-6.064,3

-6.325,2

-7.415,2

-8.774,3

-6.357,5

-9.223,6

-9.002,5

-11.953,8

-13.824,8

% af BNI

-0,33

-0,23

-0,35

-0,32

-0,27

-0,27

-0,30

-0,35

-0,26

-0,36

-0,34

-0,44

-0,49

Irland

1.198,3

1.574,1

1.559,0

1.593,8

1.136,6

1.080,5

662,1

566,1

-47,5

803,9

383,8

670,6

279,1

% af BNI

1,21

1,45

1,30

1,25

0,81

0,70

0,40

0,36

-0,04

0,64

0,31

0,50

0,20

Grækenland

4.503,6

3.375,7

3.358,3

4.163,3

3.900,5

5.102,3

5.437,2

6.279,7

3.121,0

3.597,4

4.622,6

4.544,9

5.340,7

% af BNI

3,06

2,15

1,96

2,26

2,03

2,47

2,47

2,74

1,37

1,61

2,22

2,33

2,94

Spanien

7.661,2

8.859,4

8.704,9

8.502,3

6.017,8

3.811,7

3.651,8

2.813,2

1.181,7

4.100,9

2.995,0

3.999,0

3.058,3

% af BNI

1,14

1,23

1,12

1,02

0,67

0,39

0,35

0,27

0,11

0,39

0,29

0,39

0,30

Frankrig

-2.043,4

-2.218,4

-1.976,1

-3.050,7

-2.883,5

-3.012,5

-2.997,3

-3.842,7

-5.872,7

-5.534,8

-6.405,8

-8.297,5

 

-8.445,7

% af BNI

-0,13

-0,14

-0,12

-0,18

-0,17

-0,17

-0,16

-0,20

-0,31

-0,28

-0,31

-0,40

-0,40

Italien

-2.030,9

-2.917

-849,8

-2.946,9

-2.199,0

-1.731,8

-2.013,5

-4.101,4

-5.058,5

-4.534,0

-5.933,0

-5.058,1

 

-3.789,9

% af BNI

-0,16

-0,23

-0,06

-0,21

-0,15

-0,12

-0,13

-0,27

-0,34

-0,30

-0,38

-0,33

 

-0,24

Luxembourg

-140,0

-48,1

-57,2

-93,6

-86,8

-60,2

-139,8

-22,1

-100,2

-41,9

-75,0

-79,5

 

-69,4

% af BNI

-0,70

-0,24

-0,29

-0,39

-0,33

-0,23

-0,46

-0,07

-0,37

-0,14

-0,24

-0,25

 

-0,22

Nederlandene

-2.259,9

-2.171,3

-1.942,2

-2.034,9

-2.636,6

-2.587,6

-2.864,3

-2.678,2

117,7

-1.833,1

-2.214,0

-2.364,5

 

-2.675,1

% af BNI

-0,50

-0,46

-0,40

-0,40

-0,51

-0,47

-0,49

-0,46

0,02

-0,31

-0,36

-0,39

 

-0,45

Østrig

-542,4

-212,6

-330,9

-365,1

-277,9

-301,5

-563,2

-356,4

-402,1

-677,0

-805,1

-1.073,3

 

-1.251,7

% af BNI

-0,26

-0,10

-0,15

-0,16

-0,12

-0,12

-0,21

-0,13

-0,15

-0,24

-0,27

-0,35

 

-0,40

Portugal

1.773,8

2.682,7

3.476,3

3.124,0

2.378,0

2.291,7

2.474,4

2.695,1

2.150,7

2.622,6

2.983,7

5.027,2

 

4.416,7

% af BNI

1,36

1,95

2,45

2,12

1,57

1,47

1,51

1,63

1,33

1,57

1,81

3,12

 

2,72

Finland

-153,0

-4,9

-26,7

-69,6

-84,8

-241,0

-171,6

-318,5

-544,2

-300,2

-652,1

-658,8

 

-604,0

% af BNI

-0,11

-0,00

-0,02

-0,05

-0,05

-0,14

-0,10

-0,17

-0,31

-0,16

-0,34

-0,34

 

-0,31

Sverige

-982,9

-750,4

-945,6

-1.059,8

-866,9

-856,6

-994,8

-1.463,1

-85,6

-1.211,4

-1.325,4

-1.925,1

-2.220,7

% af BNI

-0,39

-0,28

-0,33

-0,36

-0,29

-0,27

-0,29

-0,42

-0,03

-0,34

-0,33

-0,46

 

-0,51

Storbritannien

955,4

-2.528,4

-2.364,9

-2.864,9

-1.529,0

-2.140,2

-4.155,3

-844,3

-1.903,3

-5.625,9

-5.565,6

-7.366,1

 

-8.641,7

% af BNI

0,06

-0,15

-0,14

-0,16

-0,08

-0,11

-0,20

-0,05

-0,12

-0,33

-0,32

-0,39

-0,46

Tjekkiet

272,2

178,0

386,2

656,7

1.178,0

1.702,5

2.079,3

1.455,2

3.045,2

 

3.401,1

% af BNI

0,33

0,19

0,36

0,55

0,83

1,32

1,53

1,01

2,14

2,44

Estland

145,0

154,3

176,4

226,2

227,4

573,0

672,7

350,4

785,3

771,4

% af BNI

1,57

1,43

1,39

1,54

1,49

4,23

4,86

2,31

4,84

 

4,33

Cypern

63,5

90,3

102,4

-10,5

-17,7

-2,3

10,6

6,9

-25,2

40,4

% af BNI

0,52

0,69

0,73

-0,07

-0,11

-0,01

0,06

0,04

-0,15

 

0,25

Letland

197,7

263,9

255,5

488,8

407,0

501,5

674,2

731,3

955,9

801,2

% af BNI

1,81

2,05

1,64

2,39

1,78

2,51

3,67

3,62

4,29

 

3,44

Litauen

369,3

476,4

585,3

793,2

842,6

1.493,3

1.358,4

1.368,0

1.514,0

1.514,5

% af BNI

2,08

2,32

2,50

2,89

2,70

5,53

5,03

4,63

4,82

4,54

Ungarn

193,4

590,1

1.115,0

1.605,9

1.111,7

2.719,4

2.748,4

4.418,3

3.280,4

4.654,5

% af BNI

0,25

0,70

1,31

1,71

1,12

3,08

2,94

4,67

3,59

 

5,33

Malta

45,0

90,0

101,0

28,1

30,0

8,6

52,9

67,0

71,4

88,0

% af BNI

1,01

1,96

2,07

0,54

0,53

0,16

0,91

1,15

1,14

1,31

Polen

1.438,3

1.853,2

2.997,6

5.136,4

4.441,7

6.337,1

8.427,5

10.975,1

11.997,2

12.237,1

% af BNI

0,72

0,77

1,13

1,71

1,25

2,12

2,47

3,10

3,30

3,29

Slovenien

109,7

101,5

142,8

88,6

113,8

241,9

424,1

490,1

572,2

 

429,2

% af BNI

0,41

0,36

0,47

0,26

0,31

0,70

1,19

1,40

1,63

1,22

Slovakiet

169,2

270,9

323,2

617,8

725,6

542,1

1.349,6

1.160,6

1.597,0

1.287,4

% af BNI

 

0,52

0,72

0,75

1,16

1,15

0,87

2,07

1,71

2,28

1,83

Bulgarien

335,1

669,6

624,2

895,5

725,4

1.329,7

 

1.529,0

% af BNI

1,17

1,98

1,83

2,55

1,94

3,43

3,91

Rumænien

595,8

1.581,0

1.692,5

1.245,2

1.451,5

2.031,6

4.142,8

% af BNI

0,50

1,16

1,46

1,03

1,08

1,56

2,99

Kroatien

49,6

% af BNI

0,12

*Det skal bemærkes, at ordningen der regulerer medlemslandenes betalinger til EU-budgettet blev ændret i 2007. En sådan ændring skal godkendes i de enkelte medlemslande, hvilket først skete i 2009. Den nye ordning trådte derfor i kraft i marts 2009 med tilbagevirkende kraft til 2007. Effekten af den nye ordning i 2007 og 2008 blev derfor indregnet i medlemslandenes bidrag til EU-budgettet i 2009, hvilket bl.a. for Danmarks vedkommende betød et relativt højere budgetbidrag - og dermed nettobidrag - i 2009.

Interaktivt modul

Se udviklingen i medlemslandenes nettosaldo samt bidrag og udbetalinger i forhold til EU-budgettet i perioden 2000-2013 på vores interaktive budgetmodul. Nettosaldoen kan ses i mio. euro og kroner, procent af BNI samt pr. indbygger.


Sidst opdateret: 27-11-2013  - Martin Jørgensen