Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?EU i tal › Arbejdsløshed

Hvad er EU?


Arbejdsløshed i EU-landene

Arbejdsløshedsprocenter for EU-landene samt USA og Japan.

EU's harmoniserede arbejdsløshedsbegreb er baseret på den definition der anvendes af den internationale arbejdsorganisation - International Labour Organisation (ILO). Definitionen omfatter de ledige 15 til 74-årige der er uden arbejde, er tilrådighed mhb. på at starte arbejde indenfor de næste to uger samt aktivt har søgt arbejde inden for de sidste fire uger. Ledighedsraten beregnes som antallet af ledige i procent af arbejdsstyrken. De opdaterede ledighedstal kan findes på Eurostats internetside.

De sæsonkorrigerede ledighedsprocenter er gengivet nedenfor:

Sæsonkorrigerede ledighedsrater - procent af arbejdsstyrken 2012-2013
 

Jan.

Feb.

MartsAprilMaj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Marts

April

Maj

 Eurozonen

10,8

10,9

11,0

11,2

11,2

11,4

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,8

12,0

12,1

12,1

12,1

12,2

 EU-27

10,1

10,1

10,3

10,3

10,4

10,5

10,5

10,5

10,6

10,7

10,7

10,7

10,9

10,9

10,9

11,0

11,0

 Belgien

7,1

7,1

7,2

7,4

7,5

7,5

7,4

7,6

7,7

7,9

8,0

8,1

8,1

8,3

8,4

8,5

8,6

 Tjekkiet

6,8

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

7,0

7,0

7,0

7,2

7,2

7,2

7,1

7,2

7,2

7,2

7,2

 Danmark

7,4

7,6

7,6

7,8

7,9

7,9

7,6

7,4

7,2

7,3

7,3

7,4

7,4

7,1

6,9

7,0

6,8

 Tyskland

5,6

5,6

5,5

5,5

5,5

5,5

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,3

 Estland

 10,9

10,9 

10,6

10,0 

10,0 

10,0 

10,1

10,0

9,7

9,7

9,9

9,9

9,9 

9,3 

8,7 

8,3

-

 Grækenland

 21,5

21,7 

22,2

23,1 

23,8 

24,7 

24,9

25,4

25,9

25,9

26,5

25,7

27,2 

26,7 

26,8 

-

-

 Spanien

23,5

23,8

24,1

24,4

24,8

25,0

25,3

25,5

25,7

26,0

26,2

26,2

26,4

26,5

26,6

26,8

26,9

 Frankrig

9,9 

10,0

10,0

10,1

10,2

10,2

10,3

10,3

10,4

10,4

10,5

10,6

10,8

10,8

10,8

10,8

10,9

 Irland

14,8

14,8

15,0

14,9

14,8

14,8

14,8

14,7

14,7

14,5

14,3

14,1

14,1

13,7

13,6

13,5

13,6

 Italien

9,6

9,9

10,4

10,6

10,4

10,7

10,6

10,6

10,9

11,2

11,2

11,2

11,7

11,9

11,9

12,0

12,2

 Cypern

9,8

10,0 

10,7

11,2

11,6

11,7

12,2

12,3

12,7

13,2

13,2

13,5

13,6

14,8

15,1

15,8

16,3

 Letland

15,3 

15,3 

15,4

15,5 

15,5 

15,5 

14,4

14,4

14,4

14,3

14,3

14,3

12,4 

12,4 

12,4 

-

-

 Litauen

13,7 

13,6 

13,6

13,4

13,3

13,2

13,0

13,0

13,0

13,1

13,2

13,3

13,1

12,5

12,3

12,5

11,7

 Luxembourg

5,2

5,2

5,0

4,9 

5,0

5,0

5,0

5,1

5,2

5,2

5,3

5,4

5,4

5,4

5,5

5,65,7

 Ungarn

11,3

11,1

11,1

11,1

11,0

10,8

10,7

10,7

10,8

10,9

10,9

11,1

11,2 

11,1 

10,6 

10,5

-

 Malta

6,2

6,0

6,2

6,3

6,5

6,7

6,6

6,3

6,3

6,5

6,6

6,6

6,7

6,2

6,2

6,1

6,2

 Nederlandene

5,0

4,9

5,0

5,2

5,1

5,1

5,3

5,3

5,4

5,5

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,5

6,6

 Østrig

4,1

4,1

4,2

4,1 

4,3

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,7

4,8

5,0

4,9

4,8

4,7

 Polen

9,9 

9,9 

9,9

9,9

10,0

10,1

10,1

10,2

10,3

10,3

10,4

10,4

10,6

10,6

10,7

10,7

10,7

 Portugal

14,7

14,8

15,2

15,4

15,5

15,8

15,9

16,2

16,4

16,8

17,0

17,3

17,5

17,6

17,6

17,8

17,6

 Slovenien

8,3

8,2

8,1

8,2

8,5

8,8

9,2

9,5

9,5

9,5

9,3

9,4

9,6

10,6

10,9

11,1

11,2

 Slovakiet

13,7

13,7

13,7

13,8

13,9

14,0

14,1

14,1

14,1

14,3

14,4

14,4

14,5

14,2

14,1

14,1

14,2

 Finland

7,5

7,5

7,6

7,6

7,7

7,7

7,7

7,8

7,9

7,9

7,9

8,0

8,1

8,2

8,2

8,3

8,4

 Sverige

7,6

7,5

7,6

7,6

8,2

7,8

7,9

8,1

8,1

8,0

8,4

8,0

8,0

8,2

8,3

8,3

8,9

 Storbritannien

8,2 

8,2 

8,1

8,0 

7,9 

7,9 

7,8

7,8

7,8

7,7

7,7

7,7

7,8

7,7

7,7 

-

-

 Bulgarien

11,8

12,0

12,1

12,2

12,2

12,3

12,4

12,3

12,3

12,5

12,5

12,5

12,6

12,8

12,9

12,8

12,7

 Rumænien

7,3

7,1

7,3

7,2

7,2

7,1

7,0

6,9

6,9

6,8

6,7

6,7

6,6

7,1

7,2

7,3

7,5

Kroatien

-

-

-

-

-

15,2

15,5

15,8

16,4

17,2

17,6

17,6

17,1

16,8

16,6

16,6

16,5

 USA

8,3

8,3

8,2

8,1

8,2

8,2

8,3

8,1

7,8

7,9

7,8

7,8

7,9

7,7

7,6

7,5

7,6

 Japan

4,7

4,5 

4,5

4,6

4,4

4,3 

4,3

4,2

4,3

4,2

4,2

4,3

4,2 

4,3 

4,1 

4,1

-

Find en lang række forskellige økonomiske nøgletal i vores interaktive økonomi-modul


Sidst opdateret: 03-07-2013  - Martin Jørgensen