Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?EU-institutioner › Formandskabet

Hvad er EU?

Hvis du vil vide mere


Formandskabet

Danmark havde EU-formandskabet i 2012
EU-landene skiftes til at være formand for Ministerrådet i et halvt år ad gangen.

Lissabontraktaten har medført en række ændringer af hvordan EU er repræsenteret udadtil med bl.a. en fast formand for Det Europæiske Råd og en højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formandskabet for Ministerrådet har dog stadig en stor betydning for tilrettelæggelsen af det arbejde, der udføres i Ministerrådet. Det land, som har formandskabet, har til opgave at tilrettelægge og lede Ministerrådets møder. Hvert land foretager sin egen prioritering af hvilke sager og områder, det vil arbejde med i løbet af formandskabsperioden. Den rådsformation der kaldes udenrigsanliggender, vil dog som følge af Lissabontraktaten blive varetaget af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. 

Går forhandlingerne i hårdknude, eller opstår der andre problemer, er det også formandskabets opgave at forsøge at udarbejde løsningsforslag. Derfor er det vigtigt, at formandskabslandet ikke bruger formandskabsperioden til "at mele sin egen kage" i. Formandskabet skal udøves neutralt og upartisk, og ofte må formandskabslandet sætte sine egen interesser i baggrunden for at opnå enighed mellem landene.

Enkelte af traktatgrundlagets bestemmelser pålægger formandskabet bestemte opgaver, men det er ikke defineret præcist, hvad det vil sige at have formandskabet. Praksis har haft stor betydning for definitionen af formandskabets rolle, ligesom forrretningsordenen for Rådet er med til at fastlægge, hvilke konkrete opgaver formandskabslandet har.

Formandskaberne koordinerer deres arbejde i såkaldte 18-måneders trioformandskaber bestående af tre på forhånd fastsatte medlemslande. 

Formandskabets rækkefølge er besluttet af Ministerrådet.

Hvem er formand for EU nu?

 Den 1. januar 2015 overtog Letland EU-formandskabet fra Italien.

Se siden for det lettiske EU-formandskab 

I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 havde Danmark formandskabet for EU. Du kan se det danske formandskabs hjemmeside her.

Polen, Danmark og Cypern delte det såkaldte 18-måneders formandskab i perioden 1. juli 2011 til 31. december 2012, som Lissabontraktaten har introduceret.

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 01-01-2015  - Martin Jørgensen