Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?EU-institutioner › Europa-Parlamentet

Hvad er EU?

Hvis du vil vide mere

Oversigt over de danske medlemmer af Europa-Parlamentet

Se spørgsmål og svar om Europa-Parlamentet

Se dokumenter fra Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentets hjemmeside

Se faktablad om Europa-Parlamentet


Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentets formand Schulz

Europa-Parlamentet består af politikere fra alle medlemslandene. Der er 751 medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvert medlemsland vælger sine repræsentanter ved direkte valg, der finder sted hvert femte år - senest i maj 2014.

Antallet af repræsentanter fra hvert land afhænger af medlemslandets størrelse. Danmark har 13 repræsentanter i Europa-Parlamentet. Medlemmerne af Europa-Parlamentet må ikke samtidigt være medlemmer af et nationalt parlament, f.eks. Folketinget.

Hvad kan Europa-Parlamentet?

Europa-Parlamentet er medlovgiver sammen med Rådet, når man benytter den almindelige lovgivningsprocedure til EU-lovgivning. Den almindelige lovgivningsprocedure indebærer, at Rådet og Europa-Parlamentet skal være enige om et lovforslag, før en retsakt kan blive vedtaget.

Desuden er det Europa-Parlamentet i samarbejde med Rådet, der vedtager EU’s budgetter inden et regnskabsår. Efter regnskabsåret er det endvidere Europa-Parlamentet, der endeligt skal godkende Kommissionens gennemførelse af det foregående års budget. Det kaldes at give "decharge".

Derudover er det Europa-Parlamentets opgave at udøve demokratisk kontrol med EU's institutioner – hovedsageligt Kommissionen.

Organisering af medlemmerne

I Europa-Parlamentet organiserer de valgte politikere sig ikke efter nationalitet, men efter deres politiske tilhørsforhold. Derfor er Europa-Parlamentet delt ind i forskellige grupper. I alt er der otte forskellige grupper. Syv af dem er en slags politiske partier, og i den sidste sidder løsgængerne.

Medlemmernes arbejde foregår først og fremmest i Bruxelles, men ca. en uge hver måned er de til plenarsamling i Strasbourg.

Vil du vide mere?

Interviews


Sidst opdateret: 02-07-2014  - Martin Jørgensen