Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-Oplysningen › Hvad er EU?

Hvad er EU?

Hvis du vil vide mere

Ingen relatedede links

Hvad er EU?

Introduktion til EU

"Hvad er EU?" er en kort introduktion til EU's historie og opbygning, Danmarks forhold til EU m.m. Du kan læse mere om de forskellige emner ved hjælp af nedenstående links. Se eventuelt også EU-Oplysningens samling af Spørgsmål & Svar.

 • EU - kort fortalt
  EU kan ofte virke meget uoverskueligt med mange forskellige institutioner og kringlede beslutningsprocedurer. På denne side kan du få et hurtigt overblik over EU's basale opbygning, medlemslandene og det bagvedliggende regelsæt, der regulerer samarbejdet inden for EU. 
 • EU's historie
  EU har gennem de sidste 60 år udviklet sig til et politisk og økonomisk samarbejde mellem 28 europæiske lande. Et samarbejde, der omfatter en lang række politikområder, lige fra konkurrencelovgivning og transportpolitik til cigaretreklamer og terrorismebekæmpelse. I dette afsnit kan du læse en kort introduktion til EU's begyndelse og udvikling.
 • Danmark & EU
  Danmark har været medlem af EU siden 1973. I dette afsnit kan du læse kort om den danske behandling af EU-sager, de danske forbehold, folkeafstemningerne m.m.
 • Medlemslande
  EU består i dag af 28 medlemslande. Du kan se hvilke ved at klikke på EU-Oplysningens europakort. Se også oversigten over medlemslande, hvor du også kan finde links til de enkelte landes regeringer, landebeskrivelser m.m.
 • EU-institutioner
  EU's institutioner danner rammen om det europæiske samarbejde. Hver institution har sin helt egen rolle og særlige opgaver, som du kan læse mere om i dette afsnit.
 • Hvordan træffer EU beslutninger?
  EU kan vedtage regler på flere forskellige måder. Disse måder kaldes lovgivningsprocedurer. Du kan læse mere om de vigtigste procedurer her.
 • Retsakter
  Når Folketinget eller ministerierne udsteder nye regler, taler man f.eks. om love og bekendtgørelser. I EU udstedes der også forskellige typer regler, f.eks. direktiver, forordninger og beslutninger. De kaldes med én samlet betegnelse for retsakter. Du kan læse mere om EU’s retsakter i afsnittet her.
 • EU i tal
  Hvor mange indbyggere er der i EU, hvor højt er skatteniveauet i EU-landene, hvor stort er EU-landenes BNP? Se tal om EU her.
 • Hvad er EU?
  Fire små film om EU der omhandler EU's historie, EU's institutioner, EU's traktater samt EU-samarbejdet generelt.