Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderLissabontraktatenBaggrundRegeringskonferencen (2003-2004) › Topmøder relateret til...

Baggrund

Topmøder relateret til regeringskonferencen

Link til information om Det Europæiske Råds møde i oktober 2003, december 2003, marts 2004 og juni 2004

Det Europæiske Råds møde, 4. oktober 2003
Regeringskonferencen, som skal vedtage forfatningstraktaten, sættes formelt i gang. Herefter følger hyppige møder mellem EU-landenes delegationer for at blive enige om den endelige tekst.

Det Europæiske Råds møde, 12.-13. december 2003
Topmødet i Bruxelles ender i fiasko. EU-landene kan ikke blive enige om den endelige tekst.

Det Europæiske Råds møde, 25.-26. marts 2004
Irland overtog EU-formandskabet efter Italien den 1. januar 2004 og brugte bl.a. de første måneder på at holde bilaterale møder med EU's medlemslande og de dengang kommende medlemslande. På baggrund af disse møder afleverede det irske formandskab i marts 2004 en rapport om regeringskonferencen og dets vurdering af udsigterne for fremskridt.

Det Europæiske Råds møde, 17.-18. juni 2004
På mødet i juni 2004 lykkedes det stats- og regeringscheferne at nå til enighed om en samlet tekst "Traktat om en forfatning for Europa".