Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderLissabontraktatenBaggrund › Regeringskonferencen (...

Baggrund

Regeringskonferencen (2003-2004)

Regeringskonferencen, som skulle vedtage en forfatningstraktat for EU, begyndte i oktober 2003. Udgangspunktet for regeringskonferencen var det udkast til forfatningstraktat, som EU-konventet afleverede til det daværende italienske EU-formandskab i juli 2003.

Den 4. oktober 2003 indledte EU's daværende formand Silvio Berlusconi forhandlingerne om en forfatningstraktat for EU. Det var det italienske EU-formandskabs oprindelige plan, at regeringskonferencen skulle afsluttes på Det Europæiske Råds møde i december 2003. Det italienske formandskab måtte dog sande, at det ikke var i stand til at finde et kompromis, som alle kunne acceptere og det lykkedes derfor ikke for stats- og regeringscheferne at nå til enighed om en ny forfatningstraktat i 2003.

Regeringskonferencen fortsatte dog. Irland overtog 1. januar 2004 formandskabet efter Italien, og i løbet af årets første måneder blev der afholdt en række bilaterale møder med medlemslandene. På et topmøde i Bruxelles den 17.-18. juni 2004 lykkedes det således for stats- og regeringscheferne at nå til enighed om en samlet tekst; "Traktat om en forfatning for Europa". 

På disse sider kan du finde dokumenter fra regeringskonferencen samt konklusioner fra topmøder relateret til regerignskonferencen.

 • Hvad er en regeringskonference?
  En regeringskonference er en række af møder mellem repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, der har som formål at ændre EU's traktatgrundlaget eller løse andre spørgsmål i EU.
 • Dokumenter
  Links til officielle dokumenter fra regeringskonferencen, Folketingets dokumenter om regeringskonferencen samt forespørgselsdebatter.
 • Udvalgte dokumenter fra den danske regering
  Den danske regerings forhandlingsgrundlag forud for regeringskonferencen 2003 samt regeringens notat om tekniske tilpasning af forbeholdet overfor retlige og indre anliggender
 • Topmøder relateret til regeringskonferencen
  Link til information om Det Europæiske Råds møde i oktober 2003, december 2003, marts 2004 og juni 2004

Sidst opdateret: 09-07-2007  - Hella Møller Rasmussen