Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderLissabontraktaten › Baggrund

Baggrund

Hvis du vil vide mere

Link til Kommissionens kronologiske oversigt over reformen af EU's institutioner fra Nice til i dag.

Baggrund

Da EU’s stats- og regeringschefer i 2000 forlod et langt EU-topmde i den franske by Nice, havde man udover at vedtage Nice-traktaten ogs givet startskuddet til den proces, der syv r senere mundede ud i den skaldte Lissabontraktat.

Startskuddet skete i form af en erklring om Unionens fremtid. I erklringen opfordrede stats- og regeringscheferne til, at der nu skulle vre en bredere og mere dybdegende debat om Den Europiske Unions fremtidige udvikling og at der skulle indkaldes til en ny regeringskonference i 2004.

Laeken-erklringen
Et r senere, p topmdet i den belgiske by Laeken, vedtog stats- og regeringscheferne den skaldte Laeken-erklring. I erklringen indkaldes der til et konvent, der skal diskutere EU’s fremtid og som kan danne udgangspunkt for den regeringskonference, der skal finde sted i 2004. Udover at beskrive Konventet nrmere indeholder erklringen en lang rkke sprgsml, som Konventet br diskutere.

Konventet
Konventet pbegyndte sit arbejde i februar 2002. Efter Konventet fulgte der en regeringskonference, der mundede ud i vedtagelsen af Traktat om en forfatning for Europa (forfatningstraktaten).

Forfatningstraktaten afvises og tnkepausen indledes
Herefter fulgte en ratifikationsproces, der dog gik i st og aflst af en "tnkepause", efter at de franske og hollandske vlgere i forret 2005 stemte nej til traktaten. Tnkepausen sluttede i juni 2006 og et r senere blev EU's stats- og regeringschefer enige om, hvordan traktatreformprocessen skulle fortsttes.

Ny regeringskonference
I juli 2007 indledes en ny regeringskonference med det forml, at udarbejde en skaldt ndringstraktat, der gr ind og ndrer og supplerer bestemmelserne i de allerede eksisterende traktater. Regeringskonferencen afsluttes den 18.-19. oktober 2007 p det uformelle EU-topmde i Lissabon. Her lykkedes det for EU's stats- og regeringschefer at blive enige om den endelige tekst til den nye traktat. Den nye traktat er under udarbejdelsen blevet omtalt som reformtraktaten, men vil for fremtiden g under navnet Lissabontraktaten. Lissabontraktaten undertegnes formelt af EU's stats- og regeringschefer den 13. december 2007 i Lissabon.

Lissabontraktaten afvises i Irland
Den 12. juni 2008 afviser den irske befolkning Lissabontraktaten ved en folkeafstemning. Den nye situation bliverdrftet af EU's stats- og regeringscheferp EU-topmdet den 19.-20. juni 2008. Det bliver besluttet, at fortstte ratifikationsprocessen og vende tilbage til sprgsmlet p EU-topmdet 15.-16. oktober 2008. P topmdet den 15.-16. oktober 2008 orienterer den irske premierminister om regeringens analyse af folkeafstemningen.Detbliver besluttet at vende tilbage til sprgsmlet p EU-topmdetden 11.-12. december 2008.

Lsning for Irland
P EU-topmdet den 11.-12. december 2008bliver EU's stats- og regeringschefer enige om at imdekomme en rkke nsker fra den irske regering med hensyn til Lissabontraktaten. Stats- og regeringschefernesttter sledes, at Kommissionen fortsat skal omfatte en kommissr fra hvert medlemsland. I tillgfr den irske regering lovning p en rkke retlige garantier pomrder som skatteomrdet,sikkerheds- og forsvarspolitik, retten til liv samt uddannelse og famile. Den irske regeringforpligter sig p sin side til at sge ratifikation af Lissabontraktaten inden udlbetaf Kommissions mandatperiode, hvilket vil sige inden den 31. oktober 2009. P EU-topmdet den 18.-19. juni 2009 bliver der opnet enighed om formuleringen af de irske garantier iform af enafgrelse. Afgrelsen vil blive indfrt i en kommende tiltrdelsestraktat som en egentlig protokol.

Lissabontraktaten ratificeres i Irland
Den nye irske folkeafstemningbliver afholdt den 2. oktober 2009,hvor et flertal afden irske befolkningsttter Lissabontraktaten.

Samtlige medlemslande ratificerer Lissabontraktaten
Den 3. november 2009ratificerer Tjekkiet Lissabontraktaten som det sidste af de 27 medlemslande.

Lissabontraktaten trder i kraft
Knapt to r efter indledningen af ratifikationsprocessen trder Lissabontraktaten i kraft den 1. december 2009.

 • Det Europiske Konvent (2002-2003)
  Det Europiske Konvent(EU-konventet) var en forsamling af politikere udpeget af regeringer og parlamenter i EU-landene og kandidatlandene samt EU’s institutioner. EU-konventets opgave var at undersge, hvordan EU’s rammer og strukturer kunne tilpasses den generelle internationale udvikling, EU-borgernes behov og EU’s egen udvikling i forhold til udvidelse af EU.
 • Regeringskonferencen (2003-2004)
  Regeringskonferencen, som skulle vedtage en forfatningstraktat for EU, begyndte i oktober 2003. Udgangspunktet for regeringskonferencen var det udkast til forfatningstraktat, somEU-konventet afleverede til det davrende italienske EU-formandskab i juli 2003.
 • Forfatningstraktaten (2004)
  Efter ni mneders regeringskonference lykkedes det for EU's stats- og regeringschefer i juni 2004 at n til enighed om en samlet tekst til Traktat om en forfatning for Europa (Forfatningstraktaten).
 • Ratifikation og folkeafstemninger (2004-2006)
  For at en traktat kan trde i kraft krves det, at den ratificeres i alle EU's medlemslande. Du kan lse mere om "ratifikation" her og se hvilke lande, der nede at ratificere forfatningstraktaten og hvilke lande der ikke gjorde.
 • Tnkepausen (2005-2007)
  P Det Europiske Rds mde den 16. og 17.juni 2005 besluttede EU-landenes stats- og regeringschefer at indlede en skaldt ”tnkepause” i hele EU. Anledningen var, at folkeafstemningerne i Frankrig og Holland om forfatningstraktaten var endt med et ’nej’.
 • Regeringskonferencen (2007)
  I juli 2007 indledes en ny regeringskonference der munder ud i aftalen om Lissabontraktaten i oktober 2007.
 • Ratifikationsprocessen (2008-2009)
  Medlemslandenes ratifikation af Lissabontraktaten indledes i 2008, og Tjekkiet ratificerer som det sidste medlemsland traktaten endeligt den 3. november 2009.

Sidst opdateret: 14-11-2009  - Martin Jrgensen