Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderValg til Europa-Parlamentet 2009 (historisk)Om valget › Hvem kan stemme

Om valget

Vidste du?

... at valgreglerne betyder, at f.eks. en pige, som er fransk statsborger, over 18 år og har fast bopæl i Danmark, kan vælge, om hun vil stemme til Europa-Parlamentet i Frankrig eller i Danmark.

De betyder også, at danske statsborgere over 18 år med fast bopæl i et andet land kan vælge, om de vil stemme i det EU-land de bor i, eller om de vil stemme i Danmark - f.eks. ved at brevstemme.

Dokumentation

Læs mere på Indenrigs- og Socialministeriets valgside

Klik på overskrifterne nedenunder og læs mere om:

Fast bopæl i et andet EU-land

Optagelse på valglisten i Danmark

Brevstemmer

Denne side opdateres ikke længere

Hvem kan stemme

Du kan stemme til valget til Europa-Parlamentet i Danmark, hvis du den 7. juni 2009 har:

- valgret til Folketinget, eller
- er dansk statsborger, har fast bopæl i et andet EU-land og er 18 år, eller
- er statsborger i et andet EU-land, har fast bopæl i Danmark og er 18 år.

Kun én stemme og optagelse på valglisten
Danske statsborgere, der har fast bopæl i et andet EU-land og er over 18 år, kan vælge om de vil stemme i det land de bor i eller i Danmark. Omvendt kan statsborgere fra andre EU-lande med fast bopæl i Danmark også vælge, om de vil stemme her, eller i det land, som de har statsborgerskab i.

Det er dog kun muligt at stemme én gang i ét land. 

For at kunne udøve sin valgret i Danmark, skal man desuden være optaget på valglisten, som er en liste over stemmeberettigede personer til et valg. Desuden har umyndiggjorte personer ikke valgret.

Fast bopæl i lande udenfor EU - herunder Færøerne og Grønland  
Hvis man er EU-statsborger over 18 år med fast bopæl i et land udenfor EU, har man imidlertid ikke stemmeret til Europa-Parlamentet.

Det betyder f.eks., at danske statsborgere med fast bopæl på enten Færøerne eller i Grønland ikke kan stemme til europaparlamentsvalget. Vælgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan derimod godt stemme til folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven, som også afholdes søndag den 7. juni 2009.

Læs mere om EU-landene på EU-Oplysningens europakort

Læs mere om EU-landene på EU-Oplysningens europakort