Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderFire forbehold › Euroforbeholdet

Euroforbeholdet

Vidste du?

... at EU's fælles mønt blev navngivet i Madrid i 1995. Eurotegnet er inspireret af det græske bogstav epsilon og knytter, ifølge ophavs-mændene, dermed en reference til civilisationens vugge. De tværgående streger skulle symbolisere euroens stabilitet.

Dokumentation

Euroforbeholdet

Euroforbeholdet betyder, at Danmark står uden for samarbejdet om den fælles mønt, men reelt er kronen tæt knyttet til euroen.

Forbeholdet i praksis
Danmark har bevaret kronen og Nationalbankens beføjelser, men står uden for den fælles mønt og de organer, der træffer beslutninger om pengepolitik i EU. Samtidig indebærer deltagelsen i ERM II-aftalen, at kronen i praksis er tæt knyttet til euroen.

Danmark besluttede i 1992 ikke at deltage i den Økonomiske og Monetære Unions tredje fase, der omfatter euroen. Danmark har derfor bevaret Nationalbankens pengepolitiske beføjelser. Som konsekvens er Danmark ikke med i Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd, som fastlægger den monetære politik for euroområdet. Danmark deltager heller ikke, når eurolandene mødes og diskuterer emner af fælles interesse før rådsmøder for EU's økonomi- og finansministre.

Ifølge den danske beslutning i 1992 deltager Danmark derimod fuldt ud i anden fase af ØMU’en og valutasamarbejdet under aftalen om Exchange Rate Mechanism II (ERM II). Deltagelsen i ERM II indebærer, at kronen er tæt knyttet til euroens kursudsving. Læs mere om ERM II-samarbejdet her.