Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasider › Fire forbehold

Fire forbehold

 • Baggrund
 • Retsforbeholdet
 • Forsvarsforbeholdet
 • Euroforbeholdet
 • Unionsborgerskab
 • Spørgsmål og svar

Kender du svaret?

I 2000 blev der afholdt en folkeafstemning om et af de fire forbehold – hvilket?

Unionsborgerskabet

Euroen

Forsvaret

Retlige og indre anliggender

Fire forbehold

Medlemslandenes flag

I 1992 stemte danskerne nej til Maastricht-traktaten. Derfor fik den danske regering forhandlet en aftale på plads, som - efter vælgernes ja til aftalen i 1993 - førte til dansk godkendelse af traktaten med fire forbehold.

De danske forbehold er en aftale med resten af EU om, at der er dele af samarbejdet, som Danmark ikke deltager i. Forbeholdene omfatter retlige og indre anliggender, forsvar, euroen samt unionsborgerskab. Klik for at læse mere om de enkelte forbehold.

Danmark kan til hver en tid afskaffe forbeholdene. De kan dog kun fjernes eller ændres efter en folkeafstemning. Regeringen finder, at forbeholdene skader danske interesser (jf. regeringsgrundlaget fra oktober 2011) og vil derfor holde folkeafstemning. Der er p.t. endnu ikke sat dato på eller taget endelig stilling til, om det er et enkelt, flere eller alle forbehold, der skal stemmes om. 

Folketinget har hos Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) bestilt en udredning om de danske forbehold. Fokus er på konsekvenserne i lyset af den hastige udvikling på de områder af det europæiske samarbejde, som forbeholdene omfatter. Udredningen blev offentliggjort den 30. juni 2008 og kan downloades her.

Du kan læse mere her om baggrunden for forbeholdene og se de originale EU-tekster. Du kan også downloade EU-Oplysningens faktablade om forbeholdene og EU-folkeafstemninger her


Sidst opdateret: 08-10-2012  - Tomas Heron