Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEuroenStabilitets- og Vækstpagten › Indhold

Temasider

Indhold

Stabilitets- og Vækstpagten består formelt af følgende elementer:
  • Det Europæiske Råds resolution af 17. juni 1997 om Stabilitets- og Vækstpagten. Det er en politisk forpligtigelse mellem Kommissionen, Rådet og medlemslandene til en fuldstændig og rettidig implementering af budgetovervågningsprocessen. Heri nævnes kravet om efterlevelse af en mellemfristet målsætning om en budgetsaldo ”tæt på balance eller i overskud”. Da der alene er tale om en politisk forpligtigelse, skulle virkemidlet være udøvelse af ”gruppepres” medlemslandene imellem.

Hertil kommer et såkaldt adfærdskodeks for udformningen af de stabilitets- og konvergensprogrammer, der er indeholdt i forordning (EF) nr. 1466/97.

Stabilitets- og Vækstpagten har retsligt grundlag i EUF-traktatens artikel 121, der omhandler samordningen og overvågningen af de økonomiske politikker, samt artikel 126, der beskriver proceduren for uforholdsmæssigt store offentlige underskud.

I relation til artikel 126 er der knyttet en protokol til EUF-traktaten, der indeholder referenceværdierne for det offentlige budgetunderskud og den offentlige bruttogæld. I henhold til protokollen må det offentlige budgetunderskud ikke overstige 3 procent af BNP og den offentlige bruttogæld må ikke udgøre mere end 60 procent af BNP. 


Sidst opdateret: 03-08-2012  - Martin Jørgensen