Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU-formandskabet (historisk)Kalender/arrangementerSe alle arrangementerArrangementer › Rådsmøde nr. 3167 15/0...

Kalender/arrangementer

<< Januar 2015 >>
U M T O T F L S
1 - - - 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31 -

Rådsmøde nr. 3167 15/05 2012 (ØKOFIN)

Rådsmøde nr. 3167 15/05 2012 (ØKOFIN)
Sted og tid: JUSTUS LIPSIUS-BYGNINGEN Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES - 15. maj 2012 Kl. 10.00 -
Arrangør: Rådet
Kontaktperson: Petr BLIZKOVSKY Tlf.: +32.2-281.5719
Email: petr.blizkovsky@consilium.europa.eu
Region: Bruxelles
Info:

Via rådsmødeoversigten kan du finde relevante dokumenter til rådsmødet - dagsordener og notater, som Folketingets Europaudvalg har modtaget før rådsmødet. Når rådsmødet er afholdt, kan du finde redegørelser, Rådets pressemeddelelser og referatet fra Europaudvalgsmødet

Foreløbig rådsmødedagsorden (pr. 14. maj 2012)

1. Vedtagelse af den foreløbige dagsorden

Lovgivningsmæssige forhandlinger

2. Godkendelse af listen over A-punkter
9920/12 PTS A 42

3. Reviderede regler om kapitalkrav (CRD IV)
a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter
og investeringsselskaber [førstebehandling]
b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at udøve virksomhed
som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn
med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt
konglomerat [førstebehandling]
- Generel indstilling
9575/12 EF 110 ECOFIN 387 CODEC 1195
9715/12 EF 112 ECOFIN 392 CODEC 1251
9716/12 EF 113 ECOFIN 393 CODEC 1252

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter

3. Godkendelse af listen over A-punkter
9818/12 PTS A 41
+ ADD 1

4. Forhandlingsmandat med henblik på rentebeskatningsaftaler med tredjelande
- Vedtagelse
9842/12 FISC 65 CH 19 FL 9 MC 4 AND 4 SM 5
6273/12 FISC 21 CH 5 FL 5 MC 3 AND 3 SM 3 RESTREINT UE

5. 2012-rapporten om befolkningens aldring
- Rådets konklusioner
9491/12 ECOFIN 382 SOC 328 BUDGET 9 STATIS 37
+ ADD 1
9492/2/12 REV 2 ECOFIN 383 SOC 329 BUDGET 10 STATIS 38

6. Klimafinansiering – hurtig startfinansiering
- Rådets konklusioner
9115/1/12 REV 1 ECOFIN 352 ENV 304
+ REV 1 ADD 1
9017/2/12 REV 2 ECOFIN 343 ENV 299

7. Eventuelt

Lovgivningsmæssige forhandlinger

8. Forslag til almindeligt budget for 2013
- Forelæggelse ved Kommissionen

p.m.:
Mandag den 14. maj 2012:
Kl. 14.30 - 16.00: - Uformel dialog mellem repræsentanter for Økofinrådet og Europa-Parlamentet
Kl. 17.00 - 21.00: - Eurogruppen
Tirsdag den 15. maj 2012:
Kl. 8.30 - 10.00: - Årsmøde i Styrelsesrådet for EIB
Kl. 10.00 - 10.30: - Økofinmorgenmad
Kl. 10.30 - 13.30: - Økofinsamling
Kl. 13.30 - 15.00: - Ministerdialog med kandidatlandene (frokost)