Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU-formandskabet (historisk)Kalender/arrangementerSe alle arrangementerArrangementer › Rådsmøde nr. 3164 10-1...

Kalender/arrangementer

<< Januar 2015 >>
U M T O T F L S
1 - - - 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31 -

Rådsmøde nr. 3164 10-11/05 2012 (Uddannelse, ungdom, kultur og sport)

Rådsmøde nr. 3164 10-11/05 2012 (Uddannelse, ungdom, kultur og sport)
Sted og tid: JUSTUS LIPSIUS-BYGNINGEN Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES - 10. maj 2012 - 11. maj 2012 Kl. 09.30 -
Arrangør: Rådet
Kontaktperson: Simona Pavoni Tlf.: +32.2-281.6167
Email: simona.pavoni@consilium.europa.eu
Region: Bruxelles
Info:

Via rådsmødeoversigten kan du finde relevante dokumenter til rådsmødet - dagsordener og notater, som Folketingets Europaudvalg har modtaget før rådsmødet. Når rådsmødet er afholdt, kan du finde redegørelser, Rådets pressemeddelelser og referatet fra Europaudvalgsmødet

Foreløbig rådsmødedagsorden (pr. 8. maj 2012)

SAMLINGEN TORSDAG DEN 10. MAJ 2012 (KL. 9.30)
1. Vedtagelse af dagsordenen

AUDIOVISUELLE SPØRGSMÅL

Lovgivningsmæssige forhandlinger
(Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)

2. Godkendelse af listen over A-punkter
9476/12 PTS A 37

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter

3. Godkendelse af listen over A-punkter
9477/12 PTS A 38

4. Udkast til Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og
digital opbevaring
– Vedtagelse
8832/12 AUDIO 39 CULT 61 TELECOM 73 PI 43
+ COR 1 (ro)

KULTUR

Lovgivningsmæssige forhandlinger
(Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)

5. Forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for
perioden 2014-2020
– Delvis generel indstilling
18719/11 CULT 119 FREMP 117 JAI 959 EDUC 296 SOC 1119
CADREFIN 212
9095/1/12 CULT 67 FREMP 64 JAI 279 EDUC 95 SOC 302
CADREFIN 209 REV 1
+ COR 2 (da)

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter

6. Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad
2016 i Spanien og Polen
– Vedtagelse
8379/12 CULT 48
8380/12 CULT 49

KULTUR OG AUDIOVISUELLE SPØRGSMÅL

Lovgivningsmæssige forhandlinger
(Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)

7. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et
Kreativt Europa (førstebehandling)
– Delvis generel indstilling
17186/11 AUDIO 71 CULT 106 CADREFIN 142 RELEX 1240 CODEC 2194
9097/12 AUDIO 42 CULT 68 CADREFIN 210 RELEX 259 CODEC 1063
+ COR 1 (da)
9291/12 AUDIO 45 CULT 70 CADREFIN 221 RELEX 379
+ COR 1 (da)

SPORT

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter

8. Antidoping
a) Udkast til konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes
regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport
– Vedtagelse
8838/12 SPORT 27 DOPAGE 10 SAN 83 JAI 260
+ COR 1
+ COR 2 (cs)
+ COR 3 (pl)

b) Fremtidige udfordringer i kampen mod doping, herunder inden for rekreativ sport
– Orienterende debat
(Offentlig debat i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets forretningsorden [foreslået
af formandskabet])
8837/12 SPORT 26 DOPAGE 9 SAN 82 JAI 259
+ COR 1 (cs)

SAMLINGEN FREDAG DEN 11. MAJ 2012 (KL. 10.00)

UDDANNELSE

Lovgivningsmæssige forhandlinger
(Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)

9. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "ERASMUS FOR
ALLE" – EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt
(førstebehandling)
– Delvis generel indstilling
17188/11 EDUC 273 JEUN 74 SPORT 44 SOC 1015 RELEX 1212 RECH 378
CADREFIN 141 CODEC 2193
9098/12 EDUC 96 JEUN 35 SPORT 29 SOC 303 RELEX 360 RECH 122
CADREFIN 211 CODEC 1064
+ COR 1 (da)

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter

10. Udkast til Rådets konklusioner om beskæftigelsesegnethed for færdiguddannede
– Vedtagelse
9100/12 EDUC 97 JEUN 36 SOC 304
+ REV 1 (el)

UNGE

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter

11. Udkast til Rådets konklusioner om fremme af unges kreative og innovative potentiale
– Vedtagelse
8700/12 JEUN 31 CULT 58 EDUC 88 SOC 277
+ REV 1 (pl)
+ REV 2 (el)

12. At få de unge til at udnytte deres potentiale
– Orienterende debat
(Offentlig debat i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets forretningsorden [foreslået af
formandskabet])
8833/12 JEUN 31 EDUC 91 SOC 283
+ REV 1 (el)

Eventuelt

13. a) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en europæisk strategi for et
bedre internet for børn
– Forelæggelse ved Kommissionen
9486/12 AUDIO 46 JEUN 39 EDUC 101 TELECOM 80 CONSOM 60 JAI 307
GENVAL 28

b) Første rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om anvendelsen af direktiv
2010/13/EU (direktivet om audiovisuelle medietjenester)
– Forelæggelse ved Kommissionen
9500/12 AUDIO 47 TELECOM 81 CONSOM 61 PI 52
+ ADD 1
c) Udkast til Kommissionens meddelelse om statsstøtte til film og andre audiovisuelle
værker
– Orientering ved Tysklands, Østrigs, Frankrigs og Det Forenede Kongeriges
delegation
9255/12 AUDIO 44 COMPET 240
d) Kriterier for uddannelsesstøtte og studielån på de videregående uddannelser:
Kommende udfordringer
– Orientering ved Luxembourgs delegation
9101/12 EDUC 98 SOC 305 CADREFIN 212

e) Det kommende formandskabs arbejdsprogram
– Orientering ved Cyperns delegation