Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU-formandskabet (historisk)EU-temaerFinanspagt (europagt) › Danmarks godkendelse a...

EU-temaer

Hvis du vil vide mere

Læs mere om finanspagten

Europaudvalgets betænkning om finanspagten.

Danmarks godkendelse af finanspagten

Den 11. april 2012 fremsatte regeringen beslutningsforslaget om Danmarks godkendelse (ratifikation) af traktaten om stabilitet, samordning og styring i den Økonomiske og Monetære Union. Traktaten gennemfører bestemmelserne i den politiske aftale om finanspagten.

Forslag til folketingsbeslutning

B 70 - Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af traktaten af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (finanspagten).

Læs forslaget

Se den afsluttende behandling den 31. maj 2012 

" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" scale="noscale" menu="false" wmode="transparent" bgcolor="#000000" ftplayer.swf?xml="http%3A%2F%2Fft.arkena.tv%2Fxml%2Fcore_player_clip_data_v2_REAL.php%3Fxid%3D2075%26wtve%3D298%26wtvl%3D2%26as%3D0%26pi%3D1%26pti%3D360%26i%3D2012-05-31T10%253A06%253A43%26o%3D2012-05-31T11%253A24%253A21%26ti%3DM%C3%B8de%20i%20Folketingssalen%26dsc%3DDato%3A%2031-05-2012" ?="" flash="" ft.arkena.tv="" http:="" althtml=" ">

Afstemning

Forslaget blev endeligt vedtaget ved andenbehandlingen den 31. maj 2012 med 80 stemmer for og 27 imod. Hermed har Folketinget godkendt traktaten bag finanspagten.

Afstemning ved andenbehandlingen den 31. maj 2012 i Folketinget

Førstebehandlingen - torsdag den 26. april

Tidsplan

Førstebehandlingen af forslaget blev afholdt den 26. april 2012, hvorefter forslaget har været til udvalgsbehandling i maj. Den endelige godkendelse af traktaten blev gennemført ved andenbehandlingen den 31. maj 2012.

Baggrund

Finanspagten skal bl.a. medvirke til at sikre holbarheden af medlemslandenes offentlige finanser på lidt længere sigt, så en gentagelse af den nuværende gældskrise kan undgås i fremtiden. 

25 af EU's 27 medlemslande underskrev den 2. marts 2012 traktaten bag finanspagten - Storbritannien og Tjekkiet har valgt at stå udenfor.

Justitsministeriet vurderede i en redegørelse, der blev fremlagt den 22. februar 2012, at der med Danmarks tilslutning til traktaten ikke er tale om afgivelse af suverænitet i henhold til Grundlovens § 20.

Hvis der havde været tale om afgivelse af suverænitet efter Grundlovens § 20, havde en dansk tilslutning til traktaten krævet enten et 5/6-dels flertal i Folketinget eller en folkeafstemning.

Traktaten bag finanspagten vil træde i kraft, når 12 ud af de 17 eurolande har ratificeret traktaten nationalt, hvilket sandsynligvis vil være den 1. januar 2013.