Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderKlimapolitik i EU og Danmark › EU's klimalovgivning

Temasider

EU's klimalovgivning

EU har vedtaget lovgivning på en række områder, med det formål at gøre EU mere klimavenlig

Det kan være svært at få et overblik over, præcist hvor meget klimalovgivning der findes i EU, og hvad der reguleres. Der findes dog en oversigt som Generaldirektoratet for Klima har lavet, hvor man kan se al lovgivning på klimaområdet. En lignende oversigt, med resumeer af lovgivningen og initiativerne kan ses på EU’s side med lovgivningsresuméer.

EU's’ lovgivning på klima- og energiområdet kan opdeles i flere enkelte dele. Du kan læse beskrivelser af nogle af de vigtigste dele her: