Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderKlimapolitik i EU og Danmark › EU's klimastrategier o...

Temasider

EU's klimastrategier og handlingsplaner

EU har flere strategier og handlingsplaner der skal gøre EU mere klimavenlig

EU har haft en egentlig og selvstændig Klima- og energipolitik i over 20 år. Politikken er blevet udviklet fra de første tidlige strategier og vurderinger, til at være et centralt politikområde med en omfattende og detaljeret juridisk regulering og langsigtede planer.

I 1991 udstedte Europa-Kommissionen sin første strategi for at begrænse CO2 udslippet og forbedre EU’s energieffektivitet. Denne strategi involverede flere lovgivningsskridt, men hvis EU skulle leve op til sine forpligtelser i Kyoto protokollen, var der brug for yderligere initiativer. På denne baggrund blev der sat gang i en lovgivningsproces gennem de to klimaændringsprogrammer. Senere er flere yderligere planer, strategier og lovpakker blevet tilføjet.

De europæiske klimaændringsprogrammer

Kommissionen fremlagde i 2000 en omfattende handlingsplan kaldet European Climate Change Programme, eller blot ECCP. Handlingsplanen opstartede en proces, hvor Kommissionen sammen med eksperter, NGO’er, industrien mv. overvejede hvilke initiativer der skulle tages, for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Et af de vigtigste initiativer der kom ud af denne proces var EU’s CO2 kvotehandelssystem.

I 2005 lancerede Kommissionen den anden udgave af handlingsplanen (ECCPII). Under denne er der blevet arbejdet med at finde frem til omkostningseffektive nye løsninger, som udover at være klimavenlige, også kan skabe vækst og jobs. Planen er blevet tænkt i sammenhæng med den såkaldte ”Lissabon-strategi”.

Resultatet af disse handlingsplaner har været en lang række af lovgivningsinitiativer, der har bidraget til at sænke EU’s CO2 udledninger. Du kan læse mere om programmerne og resultaterne her.

Energistrategi 2011-2020

Den 3. marts 2010 præsenterede EU-Kommissionen en ny energistrategi for Europa for perioden 2011-2020. Strategien har til formål at sikre, at Europas 2020 målsætninger kan nås, og definerer desuden hvilke prioriteter der skal arbejdes med i perioden.

Køreplan 2050

EU-Kommissionen fremsatte den 8. marts 2011 ”Køreplan for en lavkulstoføkonomi i 2050”. Køreplanen er Kommissionens forslag til, hvordan EU kan tage skridtet videre fra 2020-målsætningen og realisere målet om, at reducere udledningen af drivhusgasser med 80-95 % i 2050. Det Europæiske Råd har desuden tilsluttet sig denne langsigtede målsætning.

Læs mere om køreplanen på Kommissionens side om køreplanen og på Klima-Generaldirektoratets hjemmeside.