Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasider › Klimapolitik i EU og D...

Temasider

Hvis du vil vide mere

Folketingets Europaudvalg afholdte en klimahøring den 30. januar 2008.

Oplægsholdernes præsentationsmateriale kan findes her.

Folketingets Økonomiske Konsulent har lavet en rapport om klimaudvikling og -strategier, som kan findes her.

Klimapolitik i EU og Danmark

EU's klima- og energipolitik

Regeringen har fremlagt en klimaplan for fremtiden. På denne temeside kan du læse mere om EU's klimapolitik og de danske klimaplaner. 

Danmark skal føre en aktiv klimapolitik
Den danske regering har den 14. august 2013 fremlagt en samlet klimaplan. 

Regeringens mål er, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 40 procent i 2020 i forhold til 1990. Et stort skridt er taget med energiaftalen, der blev indgået i marts 2012. Resten skal primært komme fra transportsektoren, landbruget, bygninger og affaldssektoren.

Temside om den nye klimaplan

Se selve klimaplanen her (den indeholde både den danske klimapolitik og i afsnit 4 den europæiske)

Klimapolitik i EU
Klimaet er som bekendt globalt. Derfor er det det vigtigt at sætte den danske klimapolitik ind i en europæisk kontekst.

EU’s klimapolitik er sammensat af mange forskellige programmer, initiativer og lovgivning, der samlet sigter efter at gøre EU mere klimavenligt og energieffektivt. Eksempelvis er der vedtaget lovgivning i EU der regulerer handel med CO2-udledningesrettigheder, og der er lavet regler for hvor meget CO2 en ny bil må udlede.

CO 2 og klima

I 1991 udgav Europa-Kommissionen sin første strategi for at begrænse CO2 udslippet og forbedre EU’s energieffektivitet. Det var dog nødvendigt med yderligere initiativer, hvis EU skulle leve op til sine forpligtelser fra Kyoto protokollen. Kommissionen fremlagde derfor af to omgange – i 2000 og 2005 - handlingsplaner der skulle forbedre EU’s lovgivning på området. Et af de vigtigste initiativer der kom ud af disse var EU’s CO2 kvotehandelssystem.

Kommissionen udgav den 27. marts 2013 en grønbog om klima og energi.

Læs mere om denne grønbog og den danske regerings høringssvar i forbindelse med grønbogen.

De Bindede målsætninger

I 2007-2008 blev en række bindende målsætninger for EU's klimaindsats besluttet. De vigtigste målsætninger er det overordnede mål om, at udlede 20 % mindre CO2 i 2020, i forhold til 1990 samt at andelen af vedvarende energi skal udgøre 20 % i 2020 (læs mere via linkene nederst på siden).

Målsætningerne udgår en central del af EU's samlede klima- og energipolitik. Den lovgivning der vedtages i EU har nemlig som overordnet sigte, at gøre denne målsætning til virkelighed.

Klima og jura

EU har vedtaget en lang række konkrete retsakter, der har til formål at gøre EU mere klimavenlig. Et eksempel på sådan lovgivning er EU’s CO2-kvotehandelssystem.

Læs mere om dramaet omkring EU's CO2-kvotehandelssystem her.

Hvad med COP'erne?
En vigtig del af EU’s arbejde for at hindre klimaforandringer er deltagelsen i FN’s klimakonvention og de årlige klimakonferencer for medlemmerne af denne konvention – De såkaldte Conference of the Parties, forkortet COP. EU ønsker at en efterfølger til Kyoto protokollen skal aftale på plads, og at denne aftale skal gøres global, juridisk bindende og tilstrækkelig ambitiøs.

Læs mere om EU's klimamål


Sidst opdateret: 14-08-2013  - Peter Rejnholdt