Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasider › Det indre marked og de...

Temasider

Det indre marked og den frie bevægelighed

Temaside om det indre marked og den frie bevægelighed
EU er et politisk og økonomisk samarbejde som er bygget op omkring et fælles europæisk hjemmemarked og en grundlæggende ret til fri bevægelighed. Dette hjemmemarked har udviklet og udvidet sig meget siden oprettelsen i 1950’erne, og i dag udgør EU’s 27 medlemslande tilsammen verdens største økonomi. Det europæiske marked er samtidig verdens mest købekraftige hjemmemarked. På denne side kan du få et overblik over, hvordan markedet fungerer, og hvordan du kan udnytte de muligheder som det giver dig.

EU-borgeres ret til fri bevægelighed

Du har som EU-borger ret til at rejse frit rundt i alle EU's medlemslande. Du har ret til at arbejde i disse lande, at etablere en virksomhed eller blot flytte dertil. Det sidste kræver dog, at du har råd til at forsørge dig selv. Ved siden af retten til blot at opholde dig eller arbejde i de andre lande, findes også EU-regler der beskytter dig imod diskrimination og urimelig forskelsbehandling under dit ophold, og som koordinerer dine sociale sikringsordninger.

Virksomhedernes ret til fri bevægelighed

EU's mange virksomheder har også fordele ved det indre marked og reglerne om fri bevægelighed. En EU-virksomhed har bl.a. ret til at købe og sælge varer frit over EU’s grænser. Den har ret til at etablere sig i de andre medlemslande, at tilbyde sine ydelser i de andre lande og udstationere sine medarbejdere. Herudover kan virksomhederne også frit investere i hinanden, uden at der opstilles særlige hindringer.

Historien om det indre marked

Ideen om at skabe et fælles europæisk hjemmemarked, hvor alle EU’s medlemslandene kan handle frit med hinanden, er selve grundstenen i EU-samarbejdet. Det har det været siden EU’s forgænger ”Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF)” blev oprettet tilbage i 1950’erne. Siden da har det fælles marked dog udviklet sig meget, særligt fra 1980’erne hvor ”Det indre marked” blev etableret.

Krisen og fornyelsen af det indre marked

På trods af at det indre marked har udviklet sig til et stort og købekraftigt marked, mener Europa-Kommissionen ikke at markedet er færdigudviklet. Derfor er man i denne tid i gang med at videreudvikle på det indre marked, og skabe endnu bedre forudsætninger for at de europæiske borgere og virksomheder kan flytte, handle og investere over grænserne. En af grundene til at dette arbejde sker netop nu, er at Kommissionen ser et uudnyttet potentiale i det indre marked, som man håber kan være med til at føre EU ud af den økonomiske krise.


Sidst opdateret: 14-09-2012  - Marc Schack