Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeEU-sager i Folketingets fagudvalg › Transportudvalget - EU...

Dokumenter

Hvis du vil vide mere

Link til Folketingets 
Transportudvalg på Folketingets hjemmeside

Link til Transportministeriet - Tema om EUTransportudvalget - EU-sager

Trafikudvalget
Verserende og kommende EU-forslag - Folketingets Transportudvalg

Hvad kan du finde her?

EU-konsulentens oversigtsnotat

 • de vigtigste forslag til EU-lovgivning på Transportudvalgets område, som er fremsat og ikke vedtaget i Rådet og/eller i Europa-Parlamentet samt meddelelser, hvorom der endnu ikke er vedtaget rådskonklusioner
 • forslag til forventede forslag til ny EU-lovgivning, meddelelser og lign. på Transportudvalgets område, jf. Kommissionens arbejdsprogram for 2013 fremlagt den 23. oktober 2012.

  Klik her for at læse oversigtsnotatet

  Statusblade for verserende EU-sager på udvalgets område

  Her findes alle verserende EU-sager på Transportudvalgets område. På hvert statusblad finder du selve EU-forslaget samt notater, udvalgsspørgsmål, redegørelser og meget mere, som Folketinget har modtaget.
  Du finder også direkte, dybe links til forslaget i de 4 store EU-databaser: PreLex, Rådets Register, Europa-Parlamentets OEIL samt IPEX.
  Klik her for at komme til listen over verserende EU-sager

  Link til alle EU-sager (inklusive afsluttede) på inden for tranport og transeuropæiske net. 

 • EU-bilag tilgået Europaudvalget vedrørende transport, transeuropæiske netværk m.m. 

  Her har du adgang til mere end 800 bilag om transport - til lands, på vandet og i luften. Klik her for at komme til listen

  Rådsmøder inden for Transport, telekommunikation og energi

  Via rådsmødeoversigten kan du finde pressemeddelelser fra afholdte rådsmøder (Transport), redegørelser fra bl.a. Transportministeriet samt dagsordener og samlenotater tilgået Folketingets Europaudvalg forud for de enkelte rådsmøder

  Kommissionens åbningsskrivelser mod Danmark inden for transport m.m.

  Se listen over verserende traktatkrænkelsessager mod Danmark