Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeEU-sager i Folketingets fagudvalg › Miljøudvalget - EU-sager

Dokumenter

Hvis du vil vide mere

Link til Folketingets Miljøudvalget på Folketingets hjemmeside


Miljøudvalget - EU-sager

Miljø
Verserende og kommende EU-forslag - Folketingets Miljøudvalg

Hvad kan du finde her?

EU-konsulentens oversigtsnotat

 • de vigtigste forslag til EU-lovgivning på Miljøudvalgets område, som er fremsat og ikke vedtaget i Rådet og/eller i Europa-Parlamentet samt meddelelser, hvorom der endnu ikke er vedtaget rådskonklusioner
 • forslag til forventede forslag til ny EU-lovgivning, meddelelser og lign. på Miljøudvalgets område, jf. Kommissionens arbejdsprogram for 2013, som blev fremlagt den 23. oktober 2012.
  Klik her for at læse oversigtsnotatet

  Statusblade for EU-sager på udvalgets område

  Her findes alle verserende EU-sager på udvalgets område. På hvert statusblad finder du selve EU-forslaget samt notater, udvalgsspørgsmål, redegørelser og meget mere, som Folketinget har modtaget.
  Du finder også direkte, dybe links til forslaget i de 4 store EU-databaser: PreLex, Rådets Register, Europa-Parlamentets OEIL samt IPEX.
  Klik her for at komme til listen over statusblade 

  Aktuelle komitésager

  Her finder du den sidste måneds komitésager på udvalgets område.
  Klik her

  EU-bilag tilgået Europaudvalget vedrørende miljø m.v.

  Her har du adgang til mere end 2000 bilag om miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, klimaforandringer m.v.
  Klik her for at komme til listen

  Rådsmøder inden for miljø

  Via rådsmødeoversigten kan du finde pressemeddelelser fra afholdte rådsmøder (miljø), redegørelser fra Miljøministeriet samt dagsordener og notater tilgået Folketingets Europaudvalg forud de enkelte rådsmøder

  Kommissionens åbningsskrivelser mod Danmark inden for miljø

  Se listen over verserende traktatkrænkelsessager mod Danmark