Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeEU-sager i Folketingets fagudvalg › Klima-, Energi- og By...

Dokumenter

Hvis du vil vide mere

Link til Klima- Energi- og Bygningsudvalget på Folketingets hjemmeside

Link til Klima- Energi- og Bygningsministeriet - EU-delen


Klima-, Energi- og Bygningsudvalget - EU-sager

Energi
Verserende og kommende EU-forslag - Klima-, Energi- og Bygningsudvalget

Hvad kan du finde her?

EU-konsulentens oversigtsnotat

 • de vigtigste forslag til EU-lovgivning på Folketingets energi- og klimapolitiske område, som er fremsat og ikke vedtaget i Rådet og/eller i Europa-Parlamentet samt meddelelser, hvorom der endnu ikke er vedtaget rådskonklusioner
 • forslag til forventede forslag til ny EU-lovgivning, meddelelser og lign. på Klima- Energi- og Bygningsudvalgets område, jf. Kommissionens arbejdsprogram for 2012, som blev fremlagt den 16. november 2011.
  Klik her for at læse oversigtsnotatet

  Statusblade for EU-sager på udvalgets område

  Her findes alle verserende EU-sager på udvalgets område. På hvert statusblad finder du selve EU-forslaget samt notater, udvalgsspørgsmål, redegørelser og meget mere, som Folketinget har modtaget.
  Du finder også direkte, dybe links til forslaget i de 4 store EU-databaser: PreLex, Rådets Register, Europa-Parlamentets OEIL samt IPEX.
  Klik her for at komme til listen over verserende EU-sager.

  Link til alle EU-sager (inklusive afsluttede) på inden for klima og energi. 

  EU-bilag tilgået Europaudvalget vedrørende klima og energi m.v.

  Her har du adgang til mere end 700 bilag om klima, energi og energiforsyning m.m.
  Klik her for at komme til listen

  Rådsmøder inden for klima og energi

  Via rådsmødeoversigten kan du finde pressemeddelelser fra afholdte rådsmøder (transport, telekommunikation og energi), redegørelser fra Klima- og Energi- og Bygningsministeriet samt dagsordener og samlenotater tilgået Folketingets Europaudvalg forud for de enkelte rådsmøder
  Link til Miljørådsmøder (med klimadelen)
  Link til rådsmøder inden for energi (transport, telekommunikation og energi)