Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS AFG...
Info

Dokumentreference:

KOM (2012) 0210

Fremsættelsesdato:

10.05.2012

Procedurenummer:

NLE/2012/0104

Retsgrundlag:

Art. 218, stk. 9 TEUF
Art. 91, stk. 1 TEUF

Beslutningsprocedure:

Ikke-lovgivningsmæssig procedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

KOM (2012) 0210
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg om en ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen