Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS AFG...
Info

Dokumentreference:

KOM (2012) 0205

Fremsættelsesdato:

04.05.2012

Procedurenummer:

NLE/2012/0100

Retsgrundlag:

Art. 207, stk. 4 TEUF
Art. 218, stk. 9 TEUF

Beslutningsprocedure:

Ikke-lovgivningsmæssig procedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Udenrigsudvalget
KOM (2012) 0205
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Udvalget For Handel og Bæredygtig Udvikling, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, om bestemmelserne for hvordan civilsamfundsforummet skal fungere og om nedsættelsen af det ekspertpanel, der skal undersøge de anliggender, der hører ind under kompetenceområdet for Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling