Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS AFG...
Info

Dokumentreference:

KOM (2012) 0176

Fremsættelsesdato:

18.04.2012

Procedurenummer:

NLE/2012/0088

Retsgrundlag:

Art. 207, stk. 4 TEUF
Art. 218, stk. 9 TEUF

Beslutningsprocedure:

Ikke-lovgivningsmæssig procedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

KOM (2012) 0176
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA i forbindelse med vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure