Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › RAPPORT FRA KOMMISSION...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0853

Fremsættelsesdato:

07.12.2011

Procedurenummer:

COM/2011/0853

Beslutningsprocedure:

Rapport

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalget
KOM (2011) 0853
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG ANVENDELSEN AF DIREKTIV 98/34/EF I PERIODEN 2009-2010 {SEK(2011) 1509 endelig}