Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0758

Fremsættelsesdato:

15.11.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0344

Retsgrundlag:

Art. 114 TEUF
Art. 168 TEUF
Art. 169 TEUF
Art. 19, stk. 2 TEUF
Art. 197 TEUF
Art. 21, stk. 2 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Retsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget
KOM (2011) 0758
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EØS-relevant tekst) {SEK(2011) 1364 endelig} {SEK(2011) 1365 endelig}
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 19. december 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 13. februar 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev