Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS FOR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0730

Fremsættelsesdato:

14.11.2011

Procedurenummer:

CNS/2011/0330

Retsgrundlag:

Art. 113 TEUF

Beslutningsprocedure:

Høringsprocedure

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Skatteudvalget
KOM (2011) 0730
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS FORORDNING Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 14. november 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 9. januar 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev