Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS FOR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0629

Fremsættelsesdato:

12.10.2011

Procedurenummer:

NLE/2011/0287

Retsgrundlag:

Art. 43, stk. 3 TEUF

Beslutningsprocedure:

Ikke-lovgivningsmæssig procedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Fødevareudvalget
KOM (2011) 0629
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS FORORDNING om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter {SEK(2011) 1153} {SEK(2011) 1154}