Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS DIR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0594

Fremsættelsesdato:

28.09.2011

Procedurenummer:

CNS/2011/0261

Retsgrundlag:

Art. 113 TEUF

Beslutningsprocedure:

Høringsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Skatteudvalget
KOM (2011) 0594
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


Forslag til RÅDETS DIREKTIV om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner og om ændring af direktiv 2008/7/EF {SEK(2011) 1102 endelig} {SEK(2011) 1103 endelig}
Resume

NB NB Kommissionen har det 23. oktober fremlagt et forslag om FORSTÆRKET SAMARBEJDE inden for finansiel transaktionskat - KOM (2012) 0631

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 10. oktober 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 5. december. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Link til resumé af konsekvensanalysen - SEK (2011) 1103

For den detaljerede konsekvensanalyse - SEK (2011) 1102 med 18 bilag - se nedenfor

Læs også Kommissionens rapport fra marts 2012:
Macroeconomic Implications in a General-Equilibrium Model

Non-paper fra april 2012 (TECHNICAL FICHE MACROECONOMIC IMPACTS)

Læs også Kommissionens meddelelse fra oktober 2010 om muligheden for at indføre en afgift på finansielle transaktioner ("FT-afgift") - KOM (2010) 0549

 

På europæisk og internationalt plan er der enighed om, at finanssektoren bør yde et mere rimeligt bidrag til finansiering af omkostningerne forbundet med finanskrisen. Forslaget lægger op til at indføre en skat på finansielle transaktioner på 0,1 pct. for aktier og obligationer og på 0,01 pct. for finansiel-le derivater (aktieoptioner, futures, swaps, mv).

Skatten forventes at give et årligt provenu på 57 mia. euro på EU-plan. Provenuet skal tilfalde medlemsstaterne, men Kommissionen foreslår også, at en del går til finansiering af EU’s budget. Forslaget rammer 85 pct. af alle finansielle transaktioner mellem finansielle institutioner, men undtager udtrykkeligt borgerne og det øvrige forretningsliv, samt valuta.


Resuméet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

 

Konsekvensanalyse - SEK (2011) 1102:


SEK (2011) 1102 - indholdsfortegnelse

SEK (2011) 1102 - bilag 1
 
SEK (2011) 1102 - bilag 2

SEK (2011) 1102 - bilag 3
 
SEK (2011) 1102 - bilag 4

SEK (2011) 1102 - bilag 5

SEK (2011) 1102 - bilag 6

SEK (2011) 1102 - bilag 7

SEK (2011) 1102 - bilag 8

SEK (2011) 1102 - bilag 9
 
SEK (2011) 1102 - bilag 10

SEK (2011) 1102 - bilag 11

SEK (2011) 1102 - bilag 12

SEK (2011) 1102 - bilag 13
 
SEK (2011) 1102 - bilag 14

SEK (2011) 1102 - bilag 15  - indeholder bl.a. beregninger af effekter på vækst og beskæftigelse

SEK (2011) 1102 - bilag 16 

SEK (2011) 1102 - bilag 17

SEK (2011) 1102 - bilag 18