Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › BERETNING FRA KOMMISSI...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0344

Fremsættelsesdato:

10.06.2011

Procedurenummer:

COM/2011/0344

Beslutningsprocedure:

Beretning

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

KOM (2011) 0344
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


BERETNING FRA KOMMISSIONEN OM NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET (18. rapport om bedre lovgivning, 2010)